Przybywająca lawinowo ilość spraw frankowych sprawia, że Banki zaczynają skupiać swoje działania na umowach opiewających na znacznie wyższe kwoty niż średniej wysokości kredyty, czyli ponad 300 000 zł. Dzisiaj przedstawiamy wyrok, w którym Sąd unieważnił właśnie jedną z takich „większych umów”.

Jak orzekł Sąd?

W wyroku z 13 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za złamanie prawa bankowego nieprecyzyjne podanie kwoty kredytu. Unieważniając umowę kredytu denominowanego zawartą 27 września 2005 r. z Deutsche Bank, Sąd wskazał także na abuzywne odwołania do „Tabeli kursów”.

Brak określonej kwoty kredytu

Jak podkreślił Sąd, celem kredytu jest pożyczenie kwoty służącej na sfinansowanie określonego w tej umowie celu. Tymczasem zapisy przedmiotowej umowy stanowią, że zostanie udzielony kredyt w CHF, a przecież za wszystkie określone w umowie cele Kredytobiorcy muszą zapłacić złotówkami. W związku z tym nie ma pewności, że podana w umowie kwota wystarczy na sfinansowanie założonych celów. Dodatkowo, z umowy ani ze stanu faktycznego nie wynika, aby Frankowicze choć przez chwilę dysponowali podaną w umowie kwotą CHF.

Tabela Kursów

Odwołania w umowie do „Tabeli kursowej Banku” to argument, który jest jednym z najczęściej powtarzających się powodów unieważniania umów frankowych. Jak wskazał Sąd, o abuzywności tych zapisów stanowi fakt, że umowa w żaden sposób nie określa na jakiej zasadzie kurs ma być ustalany:

[…]kredytobiorcy – tutaj konsumenci, w chwili zawierania umowy nie dysponują wpływem na ukształtowanie i wykonywanie kluczowego z elementu stosunku prawnego. Z drugiej strony zaś bank nie ma wyznaczonych kontraktowo żadnych ram i odniesień przy ustalaniu kursu waluty. W konsekwencji umowa przyznaje mu w tym zakresie pełną dowolność. Treść tejże umowy pozwala zatem na ustalenie kursu złotego do franka szwajcarskiego i odwrotnie na poziomie np.: 1:1 lub wyższym, albo też 2:1, 4,5:1, 100:1 lub dowolnie innym.

Korzyść dla Frankowiczów

W konsekwencji tak skonstruowanej umowy, Sąd unieważnił ją w całości. Dla Frankowiczów oznacza to brak kredytu oraz zwrot od Banku ponad 1 200 000 zł!

Podsumowanie

Zapisy umowne odwołujące do „Tabeli kursów” pozwalają na unieważnienie umowy kredytowej. Za takim rozwiązaniem przemawia stabilna linia orzecznicza polskich Sądów.

Nie należy obawiać się Banku, bez względu na to jak duży jest kredyt. O nieważności umowy stanowi jej treść, a nie wysokość udzielonej nam kwoty pożyczki!

Należy działać i pozywać Banki. Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe przeciwko Deutsche Bank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej