Ministerstwo Finansów opublikowało założenia nowego gospodarczego Polskiego Ładu. Dotychczas plan został podzielony na 4 części: Podatki, Kwota wolna, Ulgi na innowacje oraz Ulgi na rozwój firm. Każda ze wskazanych dziedzin zawiera szereg rozwiązań, które w założeniu mają ułatwić przejście trudnego popandemicznego okresu. Proponowane zmiany mają z jednej strony służyć przedsiębiorcom, a z drugiej obywatelom.

Sztandarowymi rozwiązaniami proponowanymi w Polskim Ładzie są wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł czy niższe podatki dla najmniej zarabiających i emerytów.

Wsparcie dla ekspansji i rozwoju firm

W dzisiejszym artykule chciałbym przybliżyć rozwiązania zaproponowane w zakresie podatkowego wsparcia ekspansji i rozwoju firm, wśród których oprócz ulgi dla Venture Capital znajdują się:

  • Nowoczesne mechanizmy wsparcia dla rozwoju biznesu,
  • Estoński CIT (o którym pisaliśmy tutaj) ,
  • Ulgi na IPO,
  • Ulga konsolidacyjna,
  • Ulga na ekspansję.

Co zakłada ulga dla Venture Capital?

Przygotowując rozwiązania w zakresie ulg dla Venture Capital, Ministerstwo Finansów kierowało się chęcią zwiększenia i przyspieszenia rozwoju już istniejących przedsiębiorstw. Ogromne znaczenie miała też chęć wsparcia start-upów, dla których hamulcem rozwoju bardzo często nie jest brak pomysłu, lecz brak możliwości ich sfinansowania.

Próbując zachęcić fundusze Venture Capital do zwiększenia poziomu inwestycji w polskie firmy, Ministerstwo przygotowało dla nich atrakcyjne rozwiązania podatkowe. Nie dość bowiem, że trafiona inwestycja może przynieść funduszowi pomnożenie zainwestowanych środków, to dzięki wsparciu państwa, jeszcze zanim to nastąpi inwestor odniesie realną korzyść.

Zgodnie z założeniami, fundusz Venture Capital będzie mógł skorzystać z ulgi w wysokości 50% kwoty inwestycji. Zainwestowaną kwotę będzie mógł odliczyć od swojego dochodu, w maksymalnej wysokości 250 tys. zł.

Podsumowanie

Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie wygląda na ciekawy sposób na poradzenie sobie z problemem start-upów z potencjalnym brakiem finansowania.

Należy pozytywnie odnieść się do tworzenia zachęt, mających skłonić fundusze Venture Capital do podjęcia ryzyka i zainwestowania w nowo powstające firmy.

Kancelaria Szołajski Legal Group będzie z uwagą obserwować rozwój Polskiego Ładu oraz przedstawianych rozwiązań. Będziemy je na bieżąco komentować dla Państwa w kolejnych artykułach!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium