Podejmując decyzję o pozwaniu banku, każdy Frankowicz chce wiedzieć, ile może zyskać w wyniku unieważnienia umowy kredytu frankowego.

Narzędziem umożliwiającym oszacowanie wartości roszczeń Frankowicza wobec banku, zarówno w przypadku unieważnienia jak i odfrankowienia kredytu jest kalkulator frankowy.

Przygotowanie kalkulacji unieważnienia i odfrankowienia w oparciu o dane z umowy kredytowej Klienta jest kolejnym krokiem realizowanym bezpłatnie przez kancelarię Szołajski Legal Group podczas analizy umowy kredytu.

Kalkulator frankowy

Kalkulator frankowy służy do wyliczenia orientacyjnej wartości korzyści przy unieważnieniu i przy odfrankowieniu kredytu frankowego. Wyliczenia oparte są o dane z umowy kredytowej: czyli datę wypłaty kredytu, wypłaconą kwotę kredytu, okresu kredytowania, wysokość marży.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych Frankowicz otrzymuje wyniki:

  • kwotę roszczenia z tytułu stwierdzenia nieważności umowy lub orientacyjną kwotę nadpłaconych rat,
  • pozostały do spłaty kapitał po unieważnieniu lub orientacyjną wartość przyszłych nadpłat,
  • wartość korzyści po stwierdzeniu nieważności umowy z bankiem przez sąd lub po odfrankowieniu.

Warto podkreślić, że te kalkulacje nie mogą być podstawą do wyliczenia wartości przedmiotu sporu z bankiem. Otrzymane wyniki pozwalają oszacować opłacalność konkretnej drogi rozwiązania problemu kredytu frankowego.

Wyliczenia kalkulatora dotyczą zarówno tzw. nadpłaty frankowej jak i roszczenia w przypadku unieważnienia umowy.

Czym jest kalkulacja unieważnienia?

Wynikiem unieważnienia jest konieczność zwrócenia przez każdą ze stron wszystkiego, co otrzymała od drugiej strony. Kredytobiorca frankowy musi oddać bankowi uruchomiony kredyt, a bank musi oddać wszystkie wpłacone kwoty. Bank jest zobligowany do zwrotu prowizji, rat kredytowych, składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

W sytuacji unieważnienia trzeba porównać sumę kwot przekazanych przez kredytobiorcę i bank.

Po unieważnieniu umowy kredytobiorca nie spłaca dalej kredytu, a z jego nieruchomości znika zabezpieczenie hipoteczne.

Czym jest kalkulacja odfrankowienia?

Odfrankowienie kredytu polega na usunięciu z umowy niedozwolonych zapisów i jednoczesne przyjęcie, że kredytobiorca od początku spłacał więcej niż powinien. Na tej podstawie stwierdza się, że bank nigdy nie miał prawa przeliczać spłacanych rat wyrażonych w złotówkach na franki szwajcarskie. W takim wypadku bank powinien zwrócić wszystkie nadpłacone raty kredytu, co zmniejszy wysokość aktualnych rat.

Przy odfrankowieniu kredytu trzeba wyliczyć różnicę pomiędzy tym, co zostało wpłacone do banku, a tym co powinno być wpłacone, gdyby umowa kredytowa nie zawierała zapisów abuzywnych. Inaczej mówiąc, chodzi tutaj o kwotę nadpłaty kredytu.

Kwota nadpłaty kredytu może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych lub nawet setek tysięcy złotych w zależności od wysokości kredytu frankowego.

Podsumowanie

Zobacz! Kroki, jakie należy podjąć, chcąc być przygotowanym do zakończonej sukcesem walki z bankiem są proste:

  • zgromadzenie niezbędnej dokumentacji,
  • dokonanie analizy prawnej umowy kredytu,
  • zapoznanie się z kalkulacjami unieważnienia i odfrankowienia oraz przygotowaną indywidualnie ofertą,
  • wniesienie opłaty sądowej.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Warto rozważyć złożenie pozwu już teraz, to niewątpliwie najskuteczniejsza oraz najpewniejsza droga do uwolnienia się od kredytu frankowego.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych