Rozpoczynamy kolejny cykl artykułów. Tym razem opiszemy zwycięstwa Frankowiczów w sporach z Deutsche Bankiem. Należy przypomnieć, że przez wiele lat – do czasu wydania wyroku z 3 października 2019 r. przez Trybunał Sprawiedliwości UE – umowy kredytowe Deutsche Banku były traktowane jako prawidłowe.

Tak było również w omawianej sprawie, 8 maja 2019 r. Sąd I instancji oddalił powództwo Frankowiczów stwierdzając, że ich zarzuty nie zasługują na uwzględnienie. Dopiero Sąd Apelacyjny w Warszawie, 20 maja 2020 r. uwzględnił apelację Frankowiczów w całości (sygn.akt I ACa 581/19).

Sąd Apelacyjny potwierdził, że w umowie kredytu CHF znalazły się klauzule niedozwolone – abuzywne – w zakresie klauzul przeliczeniowych.

Ponadto – w ocenie Sądu – Bank nieprawidłowo wykonywał wobec konsumentów obowiązek informacyjny w zakresie ryzyka walutowego.

Wnioski

Kredyty frankowe udzielane przez Deutsche Bank w Polsce też podlegają prawidłowej kontroli sądowej i są unieważniane!

Nie można się sugerować statystyką, że skoro wyroków przeciwko Deutsche Bank jest mniej, to umowy te były zgodne z prawem.

To tylko efekt ilości udzielanych kredytów przez inne Banki, wobec skali kredytów frankowych w Deutsche Banku.

Również Deutsche Bank oferował kredyty frankowe niezgodnie z dyrektywą konsumencką, co potwierdzają kolejne korzystne wyroki sądów.

Dlatego należy działać i pozywać Banki, zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z Bankami i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych