To już kolejny sukces kredytobiorców! Umowa kredytu CHF udzielona przez Deutsche Bank w 2009 r. jest nieważna w całości – uznał 22 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Sąd Rejonowy w Warszawie uznał, że Bank nie może powoływać się na art. 358 § 2 k.c., mówiący o możliwości spłaty zadłużenia w PLN nawet w przypadku zawarcia zobowiązania w innej walucie, odwołując się do kursu średniego NBP.

Powyższy przepis nie może podtrzymywać umowy frankowej w mocy.

W ocenie Sądu, źródłem unieważnienia umowy kredytu udzielonego przez Deutsche Bank jest ochrona konsumenta, która wynika z Dyrektywy UE nr 93/13.

W związku z powyższym stanowiskiem Sądu umowa frankowa została uznana w całości za nieważną, a kredytobiorcy należy się zwrot wszystkich kwot.

Podsumowanie

Pomimo tego, że umowy z Deutsche Bank ciągle jeszcze sprawiają sędziom sporo kłopotów, to pojawia się coraz więcej wyroków na korzyść Frankowiczów.

Frankowiczu, jeśli zawarłeś umowę kredytu z Deutsche Bank możesz uzyskać unieważnienie umowy frankowej lub jej odfrankowienie. Dowiedz się więcej na www.FrankowiczuDzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy sądowe przeciwko Deutsche Bank dla swoich klientów. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium