Nasza kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Kolejna wygrana naszej kancelarii frankowej, tym razem z Raiffeisen Bank International AG. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, 19 grudnia 2023 roku orzekł, że umowa zawarta we wrześniu 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego z EFG Eurobank Ergasias S.A. oddział w Polsce, którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International AG na kwotę 299.488 PLN na okres 480 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 14 lipca 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 7 września 2022 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 19 grudnia 2023 r., po której został wydany wyrok o sygn. akt XXVIII C 9095/21. Sąd przesłuchał Frankowiczów, ale nie było świadków ani biegłego.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu, w tym samym dniu (czyli 19 grudnia 2023 r.) na rozprawie sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił unieważnienie umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 r. między Frankowiczami a EFG Eurobank Ergasias S.A., będącym poprzednikiem prawnym pozwanego.

Sąd zasądził od banku na rzecz jednego Frankowicza kwotę 35.595,61 zł (z uwagi na zawarcie Umowy kredytu przed ślubem) oraz łącznie na rzecz Frankowiczów (raty płacone po ślubie): 16.402,90 zł oraz 34.116,12 CHF. Ponadto Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu w wysokości 11.834 zł.

Wnioski

Statystyki sądowe dowodzą, że Frankowicze masowo wygrywają z Raiffeisen Bankiem. Dlatego nie ma na co czekać i trzeba działać i pozywać banki.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów frankowych i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Zapraszamy do kontaktu

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej