Klient frankowy kancelarii Szołajski Legal Group odzyskał od mBanku kwotę ponad 57 tys. zł oraz 29 tys. CHF. Sąd Okręgowy w Warszawie, 15 marca 2023 r. orzekł nieważność umowy kredytu hipotecznego „mPlan” indeksowanego do CHF, zawartej w lipcu 2007 r. z BRE Bankiem S.A. (aktualnie mBankiem S.A. z/s w Warszawie).

Frankowicz zawarł umowę kredytu hipotecznego „mPlan” na kwotę 176 tys. zł w lipcu 2007 r. na okres 30 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy w mieniu Frankowicza do Sądu 30 lipca 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 22 marca 2021 r., replikę w imieniu Frankowicza złożyliśmy 27 lipca 2022 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 1 marca 2023 r., na której został przesłuchany Frankowicz. Sąd – na piśmie przed rozprawą oraz ustnie na rozprawie – dopytywał, czy Frankowicz wynajmował kiedykolwiek mieszkanie będące przedmiotem kredytu. Frankowicz potwierdził, że korzystał z tego mieszkania wyłącznie dla własnych potrzeb mieszkaniowych.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, 15 marca 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt XXV C 2580/20.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od mBanku na rzecz Frankowicza kwotę 57.174,34 PLN i kwotę 29.072,93 CHF.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowicza łącznie kwotę w wysokości 6447 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd w ustnych motywach uzasadnienia wskazał na okoliczności unieważnienia umowy kredytowej mPlan z uwagi istniejące w niej następujące postanowienia abuzywne:

  • zasady przeliczania rat kredytu w CHF przy zastosowaniu tabeli kursów banku,
  • jednostronne określanie przez bank wysokości świadczenia Frankowicza tj. sumę kredytu w CHF oraz wysokość raty w złotówkach,

Sąd wskazał również na brak przekazania przez Bank rzetelnej informacji o ryzyku walutowym, ponoszonym całkowicie przez Frankowicza.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu.

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl. Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium