Nieważność umowy kredytowej „Multiplan” zawartej z mBankiem przez Klienta kancelarii Szołajski Legal Group orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Frankowicz odzyskał od banku 103.235,41 PLN oraz 33.317,12 CHF wraz z odsetkami. Jak potwierdził Sąd, umowa kredytu hipotecznego zawiera klauzule abuzywne (XXVIII C 3551/21).

Przebieg sprawy naszego Klienta

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 15 maja 2020 r., odpowiedź na pozew 8 lipca 2020 r., zaś replika 28 września 2020 r. Przekazanie sprawy z I Wydziału Cywilnego do XXVIII Wydziału Cywilnego (sędzia delegowany do SA) nastąpiło 12 kwietnia 2021 r.

Następnie – 17 czerwca 2021 r. zawieszono postępowanie do czasu podjęcia uchwały przez SN, co do wniosku Pierwszego Prezesa SN z 29 stycznia 2021 r. W imieniu powoda kancelaria SLG 20 września 2021 r. złożyła zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania. 2 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny rozpatrzył zażalenie (I ACz 611/21) i je uwzględnił, a zatem nastąpiła kontynuacja rozpoznawania sprawy w Sądzie Okręgowym.

Pierwsza rozprawa, podczas której przesłuchano Frankowicza odbyła się 7 listopada 2022 r. Na drugiej rozprawie, 6 grudnia 2022 r. zapadł wyrok.

Jak orzekł Sąd?

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny orzekł nieważność umowy o kredyt hipoteczny udzielony 26 lipca 2007 r. Od mBanku na rzecz Frankowicza Sąd Okręgowy zasądził kwotę 103.235,41 PLN oraz 33.317,12 CHF wraz z odsetkami. Ponadto bank poniesie koszty zastępstwa procesowego w całości.

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd potwierdził, że umowa kredytu CHF zawarta przez poprzednika prawnego mBank S.A. jest obarczona wadliwym charakterem, gdyż zawiera klauzule abuzywne. Po ich wykreśleniu z umowy Sąd musiał umowę unieważnić.

Wnioski

Statystyki sądowe dowodzą, że Frankowicze masowo wygrywają z mBankiem. Umowy zawierane przez mBank podlegają unieważnieniu, gdyż zawierają klauzule abuzywne. Natomiast propozycje ugodowe są skrajnie niekorzystne dla Frankowiczów.

Nie ma na co czekać! Należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową.

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl. Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBankowi i chętnie pomaga konsumentom.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium