Po raz kolejny Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł o nieważności umowy kredytu hipotecznego „mPlan” zawartej z BRE Bankiem S.A. (aktualnie mBank) dla Klienta kancelarii Szołajski Legal Group. Tym razem, na mocy wyroku z 19 maja 2023 r. Frankowicz odzyskał prawie 170 tys. zł i ponad 77 tys CHF.

Nasz Klient zawarł umowę kredytu hipotecznego „mPlan” na kwotę 640 tys. zł w 2008 r. na okres 30 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 14 sierpnia 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 29 stycznia 2021 r. Replikę w imieniu Frankowicza złożyliśmy 12 lipca 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 28 kwietnia 2023 r., na której został przesłuchany Frankowicz, Sąd nie zlecił przygotowania opinii przez biegłego sądowego ani nie wezwał świadków.

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd wskazał na okoliczności unieważnienia umowy kredytowej „mPlan” z uwagi na istniejące w niej postanowienia abuzywne:

  • zasady przeliczania rat kredytu w CHF przy zastosowaniu tabeli kursów banku,
  • jednostronne określanie przez bank wysokości świadczenia Frankowicza tj. sumę kredytu w CHF oraz wysokość raty w złotówkach,
  • brak informacji o ryzyku walutowym ponoszonym całkowicie przez Frankowicza.

Wyrok o sygn. akt IV C 1754/20 Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 19 maja 2023 r.

Od mBanku na rzecz Frankowicza Sąd zasądził 168.121,94 PLN oraz 77.168,98 CHF. Ponadto Frankowicz otrzymał 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl! 

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium