Klienci kancelarii Szołajski Legal Group wygrali z mBankiem! Sąd Okręgowy w Warszawie 29 grudnia 2022 r. orzekł nieważność w całości umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” (sygn. akt IV C 1732/20). Umowę kredytu frankowego z BRE Bankiem, poprzednikiem prawnym mBanku na kwotę 179.850 zł nasi Klienci zawarli 1 lutego 2008 r.

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 12 sierpnia 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 29 października 2020 r., zaś w imieniu Frankowiczów, Kancelaria złożyła replikę 25 stycznia 2021 r.

Jak przebiegała sprawa sądowa?

Sąd nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego. Przeprowadził natomiast postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów takich jak umowa kredytu CHF czy regulamin kredytu. Ponadto Sąd przesłuchał Frankowiczów w trybie rozprawy online.

Pierwsza i jedyna rozprawa, podczas której przesłuchano Frankowiczów, odbyła się 5 grudnia 2022 r. Sąd potwierdził, że w umowie kredytu znajdowały się klauzule niedozwolone. Po ich usunięciu, umowa nie mogła obowiązywać i musiała zostać unieważniona.

Wnioski

Umowy zawierane przez mBank są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Propozycje ugodowe mBanku są skrajnie niekorzystne dla Frankowiczów.

Statystyki sądowe dowodzą, że Frankowicze masowo wygrywają z mBankiem. Dlatego też nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBankowi i chętnie pomaga konsumentom.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych