Nieważność umowy kredytu hipotecznego „mPlan” indeksowanego do CHF zawartej w lutym 2007 r. z BRE Bankiem S.A. (aktualnie mBank S.A.) orzekł 24 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny. Klienci Szołajski Legal Group odzyskali kwotę 94.413,27 PLN.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego „mPlan” na kwotę 118.580,00 PLN na okres 30 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 11 grudnia 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 4 sierpnia 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 24 lipca 2023 r., po której od razu zapadł wyrok (o sygn. akt XXVIII C 4086/21).

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że nie ma potrzeby dowodu opinii biegłego dla sprawy z uwagi na zasadność wyliczenia. Co ciekawe w toku rozprawy wniosek o dowód z opinii biegłego wycofał pełnomocnik banku, co także przesądza o zasadności wyliczeń przedstawionych w pozwie.

Warto zaznaczyć, że Sąd nie przesłuchiwał świadków.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od mBanku S.A. z/s w Warszawie na rzecz Frankowiczów kwotę 94.413,27 PLN wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 13 czerwca 2020 r.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów od Banku koszty procesowe, które ma dopiero określić w odrębnym postanowieniu referendarz sądowy.00

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBankowi i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium