Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, 20 września 2023 r. orzekł nieważność umowy kredytu hipotecznego „MultiPlan” indeksowanego do CHF zawartej maju 2006 r. z BRE Bankiem S.A., aktualnie mBankiem S.A.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego „Multiplan” na kwotę 289.300,00 PLN na 324 miesiące.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 2 września 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 3 stycznia 2022 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 20 września 2023 r., po której od razu zapadł wyrok. Sąd nie przesłuchiwał świadków, tylko samych Frankowiczów, nie było powołanego biegłego sądowego.

W ocenie sądu Frankowicze nie zostali prawidłowo poinformowani przez bank o ryzyku i sposobie indeksacji, nie przedstawiono im żadnych symulacji. Bank samodzielnie decydował o wysokości zobowiązania kredytobiorców oraz naruszył dobre obyczaje. Ponadto sąd wskazał, że kwestionowane postanowienia są wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Sąd Okręgowy w Warszawie 20 września 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt XXVIII C 12029/21.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od mBanku S.A. z/s w Warszawie na rzecz Frankowiczów 308.250,67 PLN wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 18 marca 2021 r. do dnia zapłaty. Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów koszty procesowe w wysokości 11.834 PLN.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych