Ponad 211 tys. zł i niemal 60 tys. franków odzyskali Klienci kancelarii Szołajski Legal Group dzięki unieważnieniu umowy kredytu frankowego zawartego w 2008 r. z BRE Bankiem S.A. (aktualnie mBankiem S.A). Nieważność umowy kredytu hipotecznego „mPlan” orzekł 12 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego „mPlan” na kwotę 510.620,00 PLN na okres 30 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 22 grudnia 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 9 lipca 2021 r. Do zarzutów banku podniesionych w odpowiedzi na pozew odnieśliśmy się w piśmie z 13 stycznia 2023 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 19 maja 2023 r., na której Sąd odebrał od Frankowiczów oświadczenia o świadomości skutków ustalenia nieważności umowy oraz o zgodzie na ustalenie nieważności umowy. Sąd oddalił wnioski dowodowe, w tym o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego oraz świadków wnioskowanych przez bank.

Warto nadmienić, że z uwagi na nakład pracy pełnomocnika procesowego Sąd przyznał Frankowiczom  koszty zastępstwa procesowego podwójnej wysokości.

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd wskazał, że umowa zawierała klauzule abuzywne, które skutkowały nieważnością całej umowy. Według Sądu wobec takiego ustalenia, nie było nawet konieczne badanie okoliczności związanych z dopełnieniem przez Pozwanego obowiązku informacyjnego wobec konsumentów.

Sąd Okręgowy w Warszawie 12 czerwca 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt XXV C 4345/20.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od mBanku S.A. z/s w Warszawie na rzecz Frankowiczów kwotę 211.624,43 PLN oraz kwotę 59.561,91 CHF. Ponadto, na rzecz każdego z Frankowiczów, Sąd zasądził od banku kwotę w wysokości po 12.397 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym po 11.880 tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Zatem w sumie Sąd zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 21.600 zł tytułem zwrotu kosztów procesu!

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu.

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl!

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium