Nasza kolejna wygrana z Deutsche Bankiem

Nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF orzekł 23 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny. Klientka naszej kancelarii zawarła umowę z Deutsche Bank Polska S.A. w sierpniu 2008 r. na kwotę 274.920 CHF na 360 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 14 kwietnia 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 12 października 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 13 listopada 2023 r., na której została przesłuchana Frankowiczka, nie był natomiast przeprowadzony dowód z opinii biegłego sądowego ani dowód z przesłuchania świadków. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, 23 listopada 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt XXVIII C 1948/21.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz Frankowiczki kwotę 509.890,11 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od 14 listopada 2023 r. Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczki  kwotę w wysokości 11.817 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wnioski

Umowy zawierane z Deutsche Bank Polska SA są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl 

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. i chętnie pomaga konsumentom.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium