Kolejna wygrana naszych Klientów z Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny orzekł 31 stycznia 2024 r., że umowa zawarta w 2007 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce w Warszawie jest nieważna.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego z EFG Eurobank Ergasias, którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International AG na kwotę 144.560,90 CHF na okres 360 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 23 czerwca 2022 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 16 stycznia 2023 r., a replika była 28 grudnia 2023 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 31 stycznia 2024 r., na której Sąd przesłuchał Frankowiczów, a następnie wydał wyrok o sygn. akt XXVIII C 12656/22. W sprawie nie było ani biegłego sądowego ani świadków.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę 297.265,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 18 listopada 2021 r. do dnia zapłaty.

Sąd zasadził od banku na rzecz Frankowiczów także łącznie kwotę 7093 zł tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia nieruchomości wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 18 listopada 2021 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd określił, że koszty sądowe w całości należą się Frankowiczom i z tego tytułu zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wnioski

Statystyki sądowe dowodzą, że Frankowicze masowo wygrywają z Raiffeisen Bankiem. Dlatego nie ma na co czekać i trzeba działać i pozywać banki.

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów frankowych i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej