Do polskich sądów wpływają nowe pozwy przeciwko bankom w sprawie o unieważnienie kredytów złotówkowych. Powoli sądy podzielają argumentację, że postanowienia dotyczące oprocentowania zmiennego opartego o WIBOR są abuzywne i dlatego coraz częściej udzielają zabezpieczenia roszczeń.

Do kwestii zabezpieczenia roszczeń kredytu złotówkowego na czas trwania procesu sądy podchodzą na dwa różne sposoby:

  1. część sądów okresowo usuwa z umów WIBOR, pozostawiając oprocentowanie na poziomie marży,
  2. inne sądy wstrzymują spłatę całych rat do końca trwania procesu.

Oprocentowanie na poziomie marży

Jako pierwszy w kraju okresowo usunął z umowy WIBOR Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny 3 listopada 2022 r. Podobne postanowienia w postępowaniach zabezpieczających powództwo wydały Sąd Okręgowy w Krakowie – 2 stycznia 2023 r. oraz Sąd Rejonowy w Zwoleniu – 16 stycznia 2023 r.

Oba dotyczyły zabezpieczenia roszczeń w postaci usunięcia z umowy kredytu złotówkowego WIBORu oraz spłaty do końca procesu rat równych stałej marży.

Wstrzymanie spłaty rat do końca trwania procesu

Decyzję o wstrzymaniu spłaty całych rat kredytu do końca trwania procesu podjął m.in. Sąd Okręgowy w Lublinie w styczniu 2023 r. W ramach postępowania Sąd zawiesił spłatę rat kredytu oprocentowanego według stawki WIBOR plus marża (formuła oprocentowania wprowadzona do umowy kredytu w drodze aneksu).

Podsumowanie

Sądy krajowe wydają coraz więcej postanowień o zabezpieczeniu roszczeń. Kolejne pozwy o unieważnienie kredytu złotówkowego opartego o WIBOR spływają do sądów, dając nadzieję kredytobiorcom złotówkowym na korzystne rozstrzygnięcie na drodze sądowej.

Nawet 2 mln posiadaczy kredytów złotówkowych hipotecznych, których raty rosną w szybkim tempie, może zacząć działać w swojej sprawie.

Kancelaria Szołajski Legal Group aktywnie wspiera kredytobiorców złotówkowych i regularnie monitoruje aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach umów kredytowych, w których znajdują się postanowienia wprowadzające do umowy wskaźnik WIBOR.

Jeżeli masz kredyt złotówkowy, wyślij swoją umowę kredytu do bezpłatnej weryfikacji i działaj! Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych