Kontynuujemy artykuły o zwycięstwach Frankowiczów z Bankiem Millennium. Dzisiaj kolejny wyrok, w którym Sąd nie miał wątpliwości, że zawarta z Bankiem umowa kredytu indeksacyjnego była nieważna!

Korzystny wyrok zapadł 9 września 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie (sygn. akt III C 1326/17). Po zapoznaniu się w treścią przedmiotowej umowy Sąd nie miał wątpliwości, że już sam mechanizm indeksacji stanowi przesłankę do unieważnienia umowy.

Ponadto Sąd wskazał, że również zapis stanowiący o Tabeli Kursów Banku pozwala na unieważnienie umowy, dając możliwość dowolnego kształtowania wartości waluty przez Bank. Stawia to Kredytobiorcę w słabszej pozycji. Zdaniem Sądu trudno uznać, aby zawarta umowa była w interesie Kredytobiorców.

Po wyeliminowaniu wyżej wymienionych klauzul abuzywnych z umowy nie ma prawnej możliwości utrzymania umowy. Nie ma w polskim prawie przepisów, które mogłyby zastąpić wyeliminowane klauzule. Oznacza to, że umowa jest całkowicie nieważna a jej postanowienia nie wiążą Kredytobiorców.

Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz Kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty, czyli prawie 290 000 zł oraz ponad 35 500 CHF. Wszelkimi kosztami procesowymi został obciążony Bank.

Podsumowanie

Nawet tak duże Banki jak Millennium coraz częściej przegrywają sprawy o unieważnienia kredytów frankowych!

Kolejne orzeczenia potwierdzają, że umowy zawierane przez Bank Millennium zawierały klauzule abuzywne i podlegają unieważnieniu. Orzecznictwo się stabilizuje i zapada zdecydowanie więcej wyroków na korzyść Frankowiczów.

Należy działać i pozywać Banki, zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z Bankami i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium