Rok 2020 był tym rokiem, w którym statystyka w sprawach frankowych odwróciła się. Obecnie Sądy regularnie wydają wyroki unieważniające umowy kredytów frankowych. Tak samo było w sprawie, którą omawiamy w dzisiejszym artykule.

Tym razem, umowę denominowanego kredytu hipotecznego Własny Kąt zawartą w 2007 r., unieważnił Sąd Okręgowy w Katowicach podczas rozprawy z 18 grudnia 2020 r. Co wyjątkowe, wyrok zapadł już po pierwszej rozprawie, na której Sąd przesłuchał Kredytobiorców, odrzucając jednocześnie wniosek Banku o przesłuchanie świadków Banku i powołanie biegłego. Wyrok zapadł osiem miesięcy od wniesienia pozwu!

Jako podstawę unieważnienia umowy, Sąd wskazał złamanie prawa bankowego poprzez brak określenia rzeczywistej kwoty kredytu. Jest to jedna z podstawowych części umowy kredytu, której zdaniem Sądu, nie spełnia zapis odsyłający do kursu franka szwajcarskiego.

Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że klauzule przeliczeniowe spełniają przesłanki abuzywności. Wskaźnik waloryzacji, wprowadzony do umowy, był zależny tylko i wyłącznie od woli Banku, który jednocześnie czerpał z tego faktu korzyści. Taki zapis ewidentnie krzywdzi Kredytobiorców i powinien zostać z umowy wyeliminowany.

Unieważnienie umowy sprawi, że Kredytobiorcom pozostanie do spłaty ok. 90 tys. zł, podczas gdy według Banku, po 13 latach spłaty i uiszczeniu przez Kredytobiorców ponad 290 tys. złotych na rzecz Banku, do spłaty pozostało im prawie 420 tys. zł. Równowartość wypłaconego kredytu wynosiła 390 tys.

Podsumowanie

Umowy kredytowe zawierane z PKO BP zawierają klauzule abuzywne, które pozwalają na ich unieważnienie.

Sądy coraz szybciej wydają wyroki, które są korzystne dla Kredytobiorców. Obecnie w ponad 90 procentach wydanych wyroków można mówić o zwycięstwie Frankowiczów.

Dlatego to właśnie teraz jest idealny moment, aby rozpocząć batalię z Bankiem. Zapraszamy do kontaktu. Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank