Kolejny wyrok, w którym Frankowicze wygrali z Raiffeisen Bank zapadł 18 czerwca 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie (XXV 2522/18).

Uzasadnienie unieważnienia

Sąd Okręgowy rozpatrywał pozew Frankowiczów dotyczący umowy kredytu udzielonego przez Polbank EFG. Stwierdził, że umowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz Frankowiczów zwrot kwoty ponad 140 tys. zł, czyli nadwyżki ponad udzielony kredyt.

W ocenie Sądu Okręgowego, umowa kredytu CHF jest nieważna z powodu abuzywności klauzul indeksacyjnych! Klauzule dotyczące przeliczania rat kredytu i sumy kredytu są sformułowane w sposób niejednoznaczny i nietransparentny!

Zatem zdaniem Sądu, klauzule przeliczeniowe są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów.

Zawarte w umowie kredytu klauzule indeksacyjne mają jednak bezpośredni wpływ na główne świadczenie i ich usunięcie skutkuje nieważnością całej umowy.

Warto podkreślić, iż Sąd Okręgowy odniósł się również do oświadczeń o ryzyku kursowym przedkładanych przez Bank. Sąd stwierdził, że oświadczenia te miały charakter blankietowy.

Wnioski

To kolejny korzystny dla Frankowiczów wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International Oddział w Polsce.

Unieważnienie umowy powoduje, że Frankowicze nie mają już kredytu, a Bank – jak w omawianym przypadku – oddaje Frankowiczom, wpłaconą nadwyżkę!

Dlatego należy działać i pozywać Banki, aby uwolnić się od toksycznego kredytu frankowego.

Szołajski Legal Group zachęca Frankowiczów do działania. Prowadzimy sprawy frankowe w sądach, dlatego www.frankowiczudzialaj.pl.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej