W ramach cyklu nt. wygranych Frankowiczów z GE Money Bank (obecnie BPH SA z siedzibą w Gdańsku) opisujemy dziś wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 17 marca 2020 r. (I C 856/16).

Sąd Okręgowy w Gdańsku rozpatrywał sprawę kredytu udzielonego przez GE Money Bank 31 grudnia 2007 r. Na rzecz Frankowiczów Sąd zasądził od Banku kwotę ponad 105 tys. zł oraz zwrot kosztów sądowych!

Sąd: odniesienie do kursu średniego NBP i marży banku abuzywne

Sąd potwierdził, że umowa kredytu zawierała klauzule abuzywne, odnoszące się do indeksacji kredytu kursem franka szwajcarskiego. Jak stwierdził Sąd, po usunięciu klauzul indeksacyjnych umowa może być nadal wykonywana i orzekł o jej odfrankowieniu.

Także w tej umowie kredytu znalazło się odniesienie do kursu średniego NBP i marży banku, a Sąd uznał tę klauzulę indeksacyjną za abuzywną!

Sąd Okręgowy w Gdańsku potwierdził, że był to od początku kredyt złotówkowy a nie frankowy!

To bardzo ważne orzeczenie, albowiem jest to pierwsza wygrana Frankowiczów w Sądzie w Gdańsku!

Wnioski

Kolejny wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dawniej GE Money Bank) potwierdza, że umowy CHF zawierające klauzule abuzywne można co najmniej odfrankowić!

Ważne jest powołanie się Sądu Okręgowego w Gdańsku na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 października 2019 r. w sprawie Państwa Dziubak, zgodnie z którym nie można zastąpić klauzul indeksacyjnych – abuzywnych – tylko trzeba je wykreślić z umowy kredytu!

Po takim wykreśleniu klauzul kredytu, odnoszących się do waluty CHF pozostaje umowa złotówkowa, czyli następuje „odfrankowienie”!

Frankowiczu weź zatem sprawy w swoje ręce i działaj! Nie ma na co czekać, bo Banki przegrywają już w całej Polsce!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium