Do tej pory Sąd Apelacyjny we Wrocławiu budził opór i strach wśród Frankowiczów procesujących się z bankami. Sędziowie znani byli z kontrowersyjnych wyroków, odmiennych od prokonsumenckiej linii orzeczniczej.

W uzasadnieniach wyroków wrocławscy sędziowie uparcie twierdzili, że umowy frankowe zawierały wszystkie niezbędne elementy wymagane na mocy art. 69 ustawy Prawo bankowe. Ponadto wyrażali stanowisko, że klauzule indeksacyjne miały charakter waloryzacyjny dopuszczalny przez prawo. A prawomocny wyrok korzystny dla frankowicza pozostawał w sferze marzeń.

Skargi do KE, w końcu wyroki korzystne dla konsumentów

Kancelarie prawne profesjonalnie zajmujące się problematyką kredytów frankowych stale raportowały duże trudności z uzyskaniem pozytywnego dla konsumentów rozstrzygnięcia we wrocławskim sądzie. Wyrazem tego byłby skargi prawników do Komisji Europejskiej.

Kilka miesięcy temu nastąpił przełom w dotychczasowym orzekaniu w Sądzie Apelacyjnym. Sądy we Wrocławiu wydają wreszcie korzystne wyroki prawomocne w sprawach frankowych, najczęściej unieważniające kwestionowane umowy frankowe zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych, SN i TSUE.

Rekordowo szybkie procedowanie we Wrocławiu

Pisząc o postępowaniach apelacyjnych we Wrocławiu należy podkreślić szybkość i sprawność procedowania. Postępowania te trwają rekordowo krótko, zazwyczaj od 4 do 6 miesięcy.

Przykładem ekspresowego prawomocnego wyroku wydanego w kwietniu tego roku przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu jest wygrana z dawnym Kredyt Bankiem w niecały rok od złożenia pozwu. Innym jest wyrok prawomocny unieważniający umowę z bankiem Millennium po zaledwie 6 miesiącach trwania postępowania apelacyjnego.

Wiele wyroków uzyskanych we Wrocławiu w następstwie dwuinstancyjnych postępowań zapadło w ciągu roku od momentu złożenia pozwu w sądzie. Ten fakt powinien zachęcać jeszcze niezdecydowanych lub obawiających się przewlekłego procesu, do działania i walki z bankami w sądach.

Podsumowanie

Sądy wrocławskie wreszcie wydają korzystne rozstrzygnięcia frankowe, unieważniając umowy kredytowe różnych banków. Wyroki są zgodne z utrwaloną prokonsumencką linią orzeczniczą oraz z wykładnią TSUE i SN.

Apelacja we Wrocławiu prowadzi sprawy szybko i sprawnie, orzekając na korzyść Frankowiczów. Z tej perspektywy wrocławskie sądy można traktować jako wzorzec dla pozostałych sądów krajowych.

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem Kancelarii Szołajski Legal Group we Wrocławiu. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie frankowej. Zapamiętaj: frankowiczudzialaj.pl!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych