Prawie 150 tys. zł ma zwrócić Frankowiczom Bank PKO BP (następca Nordea Bank) po unieważnieniu umowy kredytu frankowego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku! Bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego wobec Kredytobiorców, a zapisy umowne dotyczące waluty kredytu były niejednoznaczne – zdecydował Sąd. Takie wyroki przekonują, warto składać pozwy w sprawie kredytów frankowych.

Ponad 90 proc. korzystnych wyroków w 2020 r.!

Rok 2020 zdecydowanie należał do Frankowiczów. Po korzystnym wyroku TSUE z października 2019 r., Sądy coraz przychylniej zaczęły patrzeć na sprawy frankowe i wydawać wyroki zgodne z roszczeniami konsumentów. Pod koniec 2020 r. mogliśmy mówić o ponad 90 procentach wyroków korzystnych dla Frankowiczów.

Nic nie wskazuje na to, aby rok 2021 miał przynieść jakiekolwiek zmiany na niekorzyść Frankowiczów. Już na początku stycznia pojawiły się kolejne wyroki unieważniające umowy kredytowe. Nadal więc Frankowicze mogą liczyć na pomoc w walce z bankami.

Frankowicze przeciwko Nordea Bank

O unieważnieniu umowy kredytowej zdecydował m.in. Sąd Okręgowy w Gdańsku 8 stycznia 2021 r. Omawiana sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego zawartego z Nordea Bank w 2008 r. Jako podstawę unieważnienia Sąd wskazał dwa powody:

  1. Bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnegowzględem Kredytobiorców. Zdaniem Sądu, Bank powinien poinformować Kredytobiorców o wszelkich skutkach wynikających z umowy. Nie można mówić o wypełnieniu takiego obowiązku nawet w sytuacji, kiedy Kredytobiorcy podpisali oświadczenie o ryzyku kursowym.
  2. Zawarte w umowie zapisy dotyczące waluty kredytu są niejednoznaczne. W umowie kredyt jest wyrażony zarówno w walucie polskiej jak i w CHF. Zdaniem Sądu, na podstawie umowy nie jest możliwe określenie wysokości zobowiązania Kredytobiorców. Co więcej, Sąd zauważył, że nawet pracownicy Banku nie wiedzieli w jaki sposób ustalany jest kurs walut.

Po wyeliminowaniu powyższych – abuzywnych zapisów umowa nie może dalej funkcjonować. Po unieważnieniu umowy Bank ma zwrócić Kredytobiorcom prawie 150 tys. zł!

Wnioski

Już sam fakt nienależytego informowania Klienta o ryzyku związanym z kredytem frankowym stanowi podstawę do jego unieważnienia.

Orzecznictwo polskich sądów jest stabilne i korzystne dla Frankowiczów! Dlatego należy działać i pozywać Banki. Zachęcamy do kontaktu, Szołajski Legal Group.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium