Śmierć kredytobiorcy frankowego nie oznacza, że kredyt zostaje automatycznie umorzony. Zobowiązania kredytobiorcy nie wygasają po jego śmierci i dotyczy to również kredytu hipotecznego. Według kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci.

Zgodnie z art. 922 par. 1 k.c. „zobowiązanie do zwrotu kredytu wchodzi w skład spadku jako dług spadkowy, przy czym obejmuje on zarówno raty kredytu wymagalnego jeszcze przed śmiercią kredytobiorcy, jak i raty, które stają się wymagalne po tej chwili”.

Konieczność spłaty kredytu przez spadkobierców występuje w sytuacji, gdy kredyt nie został ubezpieczony na wypadek śmierci kredytobiorcy.

Brak ubezpieczenia na wypadek śmierci kredytobiorcy. Co dalej?

W przypadku, gdy nie zawarto ubezpieczenia na wypadek śmierci kredytobiorcy, spadkobiercy zmarłego mają trzy możliwości:

1. odrzucić spadek,
2. przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi),
3. przyjąć spadek wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi).

Zatem spadkobierca ma prawo zdecydować, czy chce przyjąć spadek. Warto zaznaczyć, że ostateczną decyzję może podjąć w ciągu 6 miesięcy.

W sytuacji, gdy spadkobierca zrzeknie się spadku, nie przejmuje ani majątku, ani długu zmarłego kredytobiorcy.

Kto jest zobowiązany do spłaty kredytu po zmarłym?

Zobowiązanymi do spłaty kredytu po zmarłym są jego spadkobiercy. W przypadku pozostawienia przez zmarłego testamentu, dług przejmują osoby powołane do dziedziczenia w testamencie. Przy braku testamentu, do spłaty zobowiązani są spadkobiercy ustawowi.

Po uzyskaniu sądowego postanowienia o nabyciu spadku lub aktu notarialnego poświadczającego dziedziczenie należy zastanowić się co zrobić z długiem w postaci kredytu frankowego. Odziedziczony kredyt frankowy można nadal spłacać na dotychczasowych zasadach. Warto jednak uzyskać pomoc i wsparcie od profesjonalnej kancelarii prawnej, specjalizującej się w prowadzeniu spraw dotyczących kredytów frankowych.

Kancelaria oceni szanse na unieważnienie umowy kredytu frankowego, zgromadzi niezbędną dokumentację i przygotuje pozew z trafną argumentacją. Kluczowym jest wybór godnego zaufania pełnomocnika, który wygrywając w sądzie zadba odpowiednio o interes swojego klienta.

Podsumowanie

Przepisy prawa stanowią, że dług jest dziedziczony przez spadkobierców, tak samo jak reszta majątku. Osoby, które ustawowo przejmują spadek lub zostały wyznaczone w testamencie do jego przyjęcia, a nie zrzekną się go, będą zobowiązane do opłacania rat kredytu frankowego.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank