Kredytobiorcy złotówkowi poznają następcę WIBORU, znaczy WIRONU

Od ponad roku banki udzielają kredytów hipotecznych, w których podstawą ustalania oprocentowania jest nowy wskaźnik WIRON. Pierwszy kredyt hipoteczny ze zmienną stopą procentową, którego fundamentem jest WIRON zaproponował w czerwcu 2023 r. ING Bank Śląski. Wkrótce potem okazało się, że nowy wskaźnik jest nieudanym następcą wadliwego WIBORu.

Pierwotnie proces zastępowania WIBORu przez WIRON rozpoczął się w styczniu 2023 r. i miał zakończyć się 1 stycznia 2025 r., kiedy banki miały całkowicie zaprzestać stosowania WIBORu. Następnie Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zmienił termin na koniec 2027 r.

WIRON zastąpi któryś 5 nowych wskaźników

Nieudana reforma wskaźnikowa w Polsce opóźnia się o ponad 2 lata, co wzbudza słuszny niepokój u kredytobiorców hipotecznych. Konsumenci czują się zagubieni i obawiają się czy wskaźnik, który jest wpisany w umowie i od którego zależy ich oprocentowanie będzie istniał, albo na jaki się zmieni.

Aktualnie trwają konsultacje publiczne, a branych pod uwagę jest 5 nowych wskaźników.

Jest już pewnym, że przejście na inny wskaźnik może odbić się na oprocentowaniu zobowiązania, choć teoretycznie taka zmiana powinna być neutralna dla kredytobiorcy. Jak będzie w praktyce okaże się niebawem.

Podsumowanie

Wiadomym jest, że pierwotny następca WIBORu – wskaźnik WIRON okazał się porażką. Trwa przegląd 5 innych kandydatów na nowy wskaźnik referencyjny, a zwycięzcę poznamy w ciągu miesiąca.

Opóźniona i nieudana reforma wskaźnikowa w Polsce wzbudza niepokój u konsumentów. Dlatego świadomy kredytobiorca złotówkowy powinien prawidłowo przygotować się do walki z bankiem na drodze sądowej zakończonej korzystnym wyrokiem stwierdzającym nieważność umowy kredytowej w zakresie wskaźnika WIBOR i WIRON.

Warto też złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia, aby w trakcie trwającego postępowania sądowego opłacać znacznie niższe raty.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium