Kredyty realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju, proponowane w ramach Tarczy Finansowej, są jedną z najciekawszych form wsparcia przedsiębiorców w dobie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Pozwolą utrzymać płynność finansową, stan zatrudnienia oraz przetrwać trudny czas spowolnienia gospodarczego.

Poprzedni artykuł (który znajdziesz tutaj) poświęciłem mikroprzedsiębiorstwom. Dzisiaj omówię formy pomocy kredytowej skierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Ta forma wsparcia dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 249 pracowników, z obrotami do 50 mln EUR.

Wsparcie jest udzielane w wysokości obliczonej na podstawie wielkości przychodów w 2019 r., a kwota subwencji to procent tych przychodów.

Przedsiębiorca otrzyma subwencję w wysokości:

  1. 4 proc. przychodów w 2019 r., jeśli notuje spadek obrotów o 25-50 proc.;
  2. 6 proc. przychodów w 2019 r., jeśli notuje spadek obrotów o 50-75 proc.;
  3. 8 proc. przychodów w 2019 r., jeśli notuje spadek obrotów powyżej 75 proc.

Maksymalna subwencja to 3,5 mln zł.

Umorzenie subwencji – aż do 75 proc. – następuje po 12 miesiącach od jej otrzymania pod warunkiem:

  1. kontynuacji działalności (umorzenie do 25 proc.);
  2. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży (umorzenie do 25 proc.);
  3. utrzymania zatrudnienia (umorzenie do 25 proc.).

Resztę subwencji przedsiębiorca musi zwrócić w 24 równych ratach, które będą spłacane po roku od otrzymania subwencji.

 

Duże przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 pracowników)

Warunkiem skorzystania z kredytu jest spadek obrotów o co najmniej 25 proc. Polski Fundusz Rozwoju proponuje trzy rodzaje wsparcia:

  • pożyczki lub obligacje 1-2 lata na ratowanie płynności.

Finansowanie udzielane jest na warunkach rynkowych. Koszt: WIBOR + 100 pkt baz. dla finansowania na 1 rok, i 140 pkt baz. przy pożyczce dwuletniej.

  • pożyczki preferencyjne na 3 lata, z opcją umorzenia do 75 proc. wartości.

Firma otrzyma pożyczkę, a wysokość umorzenia będzie kalkulowana na podstawie rzeczywistego spadku przychodów, na bazie sprawozdania za 2020 r. i I półrocze 2021 r. oraz utrzymania zatrudnienia. Maksymalnie 750 mln zł na firmę.

  • instrumenty kapitałowe

Polski Fundusz Rozwoju na zasadach rynkowych będzie obejmował akcje i udziały na rynku publicznym i prywatnym. Udział PFR w emisji nie będzie mógł przekroczyć 50 proc., aby działanie takie nie było uznane za pomoc publiczną. Maksymalnie 1 mld zł na firmę.

Wnioski od dużych przedsiębiorstw przyjmuje bezpośrednio PFR za pośrednictwem aplikacji na stronie www Funduszu.

 

Wnioski

Zachęcam przedsiębiorców do korzystania z instrumentów finansowych realizowanych przez PFR. Proponowana pomoc jest korzystna dla firm, które poniosły straty w związku z epidemią.

Szołajski Legal Group świadczy pomoc w uzyskiwaniu środków z Tarczy Finansowej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej