Wskaźnik referencyjny WIBOR, zostanie zastąpiony przez wskaźnik WIRON od 1 stycznia 2025 roku.

Aktualnie banki mogą już równolegle udzielać kredytów hipotecznych z oprocentowaniem ustalanym na podstawie WIBOR lub WIRON.

Proces zastępowania WIBOR przez WIRON rozpoczął się w styczniu 2023 r. i ma zakończyć się 1 stycznia 2025 r., kiedy banki całkowicie zaprzestaną stosowania WIBOR.

Dla przypomnienia od października 2021 r. do września 2022 r. miała miejsce seria podwyżek stóp procentowych NBP. Od kilku miesięcy inflacja powoli spada, według danych za maj 2023 r. jej wysokość wynosiła 13%, w kwietniu 14,7%, w marcu zaś 16%. Podobnie ustabilizowała się wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR: obecnie WIBOR 3M wynosi 6,90%, a WIBOR 6M 6,95%.

Kiedy nastąpi likwidacja WIBOR?

Zgodnie z decyzją KNF wycofywanie produktów i instrumentów stosujących WIBOR ma nastąpić w 2024 r., a cała reforma ma zakończyć się w 2025 r. Podstawową zaletą wynikającą z likwidacji wskaźnika WIBOR ma być zmniejszenie wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek w złotówkach, co oznacza spadek wysokości rat dla kredytobiorców złotówkowych.

Wielu ekspertów jednak alarmuje, że wskaźnik WIRON wcale nie jest zdecydowanie niższy od stawki WIBOR. Warto również podkreślić, że sam proces likwidacji WIBOR nie nastąpi z dnia na dzień. Od grudnia 2022 r. banki mogą stosować wskaźnik WIRON zamiast WIBOR w nowych instrumentach finansowych. Natomiast od 2023 r. banki mogą równolegle oferować kredyty o zmiennej stopie procentowej ustalanej na podstawie wskaźnika WIRON z kredytami, których oprocentowanie jest oparte na stawkach WIBOR. Od 2024 r. zmienne oprocentowanie kredytów hipotecznych będzie mogło być ustalane tylko na podstawie wskaźnika WIRON.

W praktyce tylko 3 banki tj. Millennium, BNP Paribas i ING Śląski zawiesiły pod koniec 2022 r. udzielanie kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Od 26 czerwca 2023 r. ING Śląski jako pierwszy bank przyjmuje wnioski o kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu ustalanym na podstawie wskaźnika WIRON 1M powiększonego o marżę.

Podsumowanie

Trudno stwierdzić czy likwidacja stawki WIBOR i zastąpienie jej nowym wskaźnikiem WIRON sprawi, że kredyty hipoteczne będą tańsze. Aktualnie nie ma możliwości porównania wysokości marż doliczanych do wskaźnika WIRON, ponieważ takie kredyty oferuje tylko jeden bank.

Świadomy kredytobiorca złotówkowy powinien prawidłowo przygotować się do walki z bankiem na drodze sądowej zakończonej korzystnym wyrokiem stwierdzającym nieważność umowy kredytowej w zakresie stawki WIBOR.

Trzeba powiedzieć jasno, aby zapewnić sobie obniżoną ratę w kredycie złotówkowym, konieczne jest złożenie pozwu do sądu. Warto też złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia, aby w trakcie trwającego postępowania sądowego opłacać znacznie niższe raty.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej