Czy można wygrać z bankiem PKO BP w sprawie kredytu frankowego zawartego z Nordea Bank? Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu udowadnia, że nawet wcześniejszy kredyt walutowy konsumenta, a zatem większa świadomość ryzyka kursu walut, nie przeszkadza w unieważnieniu kredytu frankowego! Dlatego warto przypomnieć: frankowiczudzialaj.pl

Sąd Okręgowy we Wrocławiu unieważnił umowę kredytową Nordea-Habitat z 2009 r. Wyrok z 22 grudnia 2020 r. jest o tyle istotny, że Frankowicze mieli wcześniej do czynienia z kredytami walutowymi. Zdaniem Sądu fakt, że Kredytobiorcy posiadali w innym Banku zobowiązania we franku szwajcarskim pozwalał im na obserwowanie spadku oraz wzrostu kursu walut. W związku z tym powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą kolejny kredyt frankowy.

Unieważnienie kredytu frankowego za błędne zapisy w umowie

Nie miało to jednak wpływu na unieważnienie umowy, ponieważ argumentacja Sądu dotyczyła zawartych w umowie zapisów, a nie świadomości Kredytobiorców na temat kursu walut. Koronnym argumentem, przemawiającym za unieważnieniem umowy, było nieoznaczenie ani kwoty, ani waluty kredytu. Dodatkowo kwota kredytu została wyrażona w sposób hybrydowy: „kwota CHF ale nie więcej niż X złotych polskich”.

Powyższe zapisy stoją w sprzeczności z wymogami stawianymi umowom kredytowym przez prawo bankowe i tylko z tego tytułu umowa została w całości unieważniona.

Podsumowanie

Spraw frankowych gwałtowanie przybywa i sądy coraz szybciej i częściej muszą rozstrzygać pozwy konsumentów dotyczące kredytów frankowych.

Sprawia to, że linia orzecznicza się stabilizuje i to zdecydowanie na korzyść Frankowiczów.

Wiedza Kredytobiorców na tematy rynków walutowych nie sprawia, że umowa zawierająca klauzule abuzywne może pozostać w mocy.

Teraz jest dobry moment, aby złożyć pozew i rozpocząć batalię z Bankami. Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów frankowych zawieranych przez konsumentów. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych