Nieważność umowy o kredyt hipoteczny we frankach zawartej z Bankiem Millennium S.A. orzekł 31 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny. Klienci kancelarii Szołajski Legal Group zawarli umowę kredytu frankowego w sierpniu 2007 r. na kwotę 579.946,57 zł na okres 44 lat.

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 24 września 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 16 grudnia 2020 r., zaś w imieniu Frankowiczów Kancelaria złożyła replikę 24 marca 2021 r.

Ile pieniędzy Bank zwraca Frankowiczom?

Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz Frankowiczów 169.332,25 zł oraz 46.379,39 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Ponadto Sąd obciążył stronę pozwaną na rzecz Frankowiczów kwotą 38.077,65 zł tytułem zwrotu niesłusznie pobranych składek na ubezpieczenie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sąd ustalił, że bank jest zobowiązany do zwrotu całości poniesionych przez powodów kosztów procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 24 września 2020 r. W sprawie doszło do wymiany pism procesowych. W sprawie odbyły się 4 rozprawy: 4 maja 2022 r., 6 września 2022 r., 21 grudnia 2022 r. oraz 30 stycznia 2023 r., podczas których zostali przesłuchani powodowie.

Wyrok w sprawie został wydany 31 stycznia 2023 r. (sygn. akt XXVIII C 2414/21).

Wnioski

Umowy zawierane przez Bank Millennium są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Natomiast propozycje ugodowe Banku są skrajnie niekorzystne dla Frankowiczów.

Dlatego też nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl!

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium