Nieudana reforma wskaźników referencyjnych dla kredytów złotówkowych, które można unieważnić

Obecnie pewne jest tylko to, że powinien być nowy wskaźnik referencyjny, który całkowicie zastąpi dotychczasowy WIBOR do końca 2027 r. Jednak proponowany wskaźnik WIRON nie uzyskał uznania nowego Ministra Finansów.

Jednym słowem nowy wskaźnik WIRON, który miał zastąpić WIBOR jest już spisany na straty. Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła nawet postępowanie wyjaśniające względem kilku banków.

Konsumenci czują się zagubieni i obawiają się, czy wskaźnik wpisany w umowie, od którego zależy oprocentowanie kredytu będzie istniał albo na jaki się zmieni.

Konsumenci znów będą kwestionować umowy?

Nieudana reforma wskaźnikowa w Polsce opóźnia się o ponad 2 lata, a inne państwa w Europie już dawno zakończyły wprowadzanie nowych wskaźników. Kolejne rewizje danych pokazują, że banki nie są w stanie poprawnie klasyfikować transakcji, które są wysyłane do administratora w celu ustalania poziomu wskaźnika.

Zespół NGR szuka innych możliwości spośród miar, które już istnieją, mianowicie WIRF, WIRD i WRR. Te alternatywne rozwiązania mogą spełniać rolę nowego standardu, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Zatem nie jest wiadome, czy uda się przeprowadzić w Polsce skuteczną reformę wskaźnikową do 2027 r.

Prawdopodobnie konsumenci kredytów hipotecznych zaczną kwestionować umowy oparte o wskaźnik WIRON.

Podsumowanie

Nieudana i opóźniona reforma wskaźnikowa wzbudza niepokój kredytobiorców hipotecznych. Pewnym jest, że nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który miał zastąpić WIBOR okazał się porażką. Natomiast koncepcji na opracowanie nowego i lepszego wskaźnika referencyjnego póki co nie ma.

Warto się zastanowić, zanim podejmie się kolejny krok, zarówno kredyt oparty na WIRON można zakwestionować w sądzie, podobnie jak oparty na WIBOR. Pewne jest, że świadomy kredytobiorca złotówkowy powinien zacząć działać i odpowiednio przygotować się do walki z bankiem na drodze sądowej w celu unieważnienia kredytu złotówkowego.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank