Kodeks cywilny zawiera otwarty katalog dóbr osobistych człowieka. Wśród nich, art. 23 k.c. wskazuje m.in. zdrowie, nazwisko czy wizerunek. Wizerunek osoby ma szczególne znaczenie w kontekście ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zachęcam także do zapoznania się z artykułem dotyczącym dóbr osobistych przedsiębiorcy, który przeczytasz tutaj.

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia

Zgodnie z art. 81 ust. 1 prawa autorskiego, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Przepis ten doznaje jednak ograniczenia, ponieważ zgoda nie jest wymagana, jeżeli:

  • osoba otrzymała za to wynagrodzenie lub
  • zdjęcie wykonano przy pełnieniu funkcji publicznych przez osobę powszechnie znaną lub
  • wizerunek danej osoby stanowi szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, 3 października 2018 r., wydał orzeczenie w sprawie o sygn. akt V ACa 655/17. Odniósł się w nim do kwestii zgody udzielanej przez osobę, której wizerunek został utrwalony.

W ocenie sądu zgoda osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w mediach musi zostać udzielona wyraźnie i nie może być domniemywana.

„Musi być udzielona wprost oraz w sposób niewątpliwy.” (V ACa 655/17)

Sąd uznał także, że udzielana zgoda powinna określać warunki i płaszczyzny dopuszczalnego wykorzystania wizerunku.

Odnosząc się zaś do formy udzielanej przez osobę zgody, sąd wyraźnie podkreślił, że może zostać ona udzielona także w formie ustnej. Jednakże w takim przypadku, okoliczność udzielenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku musi zostać wykazana na podstawie dowodów.

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem, że jakkolwiek zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można udzielić ustnie, to mimo wszystko wskazane jest złożenie oświadczenia w formie pisemnej. Będzie to trudno podważalny dowód, który w przypadku ewentualnego postępowania sądowego może okazać się nieoceniony.

Autor artykułu

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium