Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 264/19) odfrankowił kredyt udzielony przez Getin Noble Bank i zmienił go na kredyt w złotówkach. W wyroku z 14 października 2019 r. Sąd nie rozstrzygnął jednak o oprocentowaniu tego kredytu.

Sąd Apelacyjny rozpatrywał apelację Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 grudnia 2018 r. (sygn. akt XXV C 2541/17). Sąd Okręgowy unieważnił umowę kredytu z uwagi na:

1) zamieszczenie w umowie kredytu abuzywnego mechanizmu indeksacji oraz

2) ustalenia kwoty kredytu do zwrotu samodzielnie przez bank.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne, ale nie jest jednoznaczne z uwagi na wątpliwości, co do oprocentowania kredytu.

W uzasadnieniu wyroku, Sąd Apelacyjny powołał się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. (polska sprawa frankowa). Stwierdził też, że:

1) umowy nie można uzupełnić ani kursem rynkowym ani kursem średnim,

2) cały mechanizm indeksacji, jako wystawiający kredytobiorcę na nieograniczone ryzyko kursowe, tj. zarówno indeksacja jak i odesłania do tabel kursowych, jest nieuczciwy.

Ciekawostką w tym wyroku jest brak odniesienia się przez Sąd Apelacyjny do oprocentowania kredytu. Dokonując odfrankowienia, Sąd pozostawił oprocentowanie w dotychczasowej formie. Do spłacenia pozostał więc kredyt w złotówkach, z oprocentowaniem opartym o LIBOR dla franka szwajcarskiego!

Wnioski

To ważne orzeczenie, albowiem kontrowersyjne. Sąd Apelacyjny odmówił unieważnienia umowy kredytu stwierdzając, że można go odfrankowić i spłacać, jako kredyt w złotówkach.

Sąd nie rozstrzygnął także o oprocentowaniu. Kredyt zatem jest w złotówkach, oprocentowany w oparciu o LIBOR dla franka szwajcarskiego. Jest to znacznie korzystniejsze oprocentowanie niż przy kredytach złotówkowych.

Frankowicze zapowiadają kasację. W ocenie Szołajski Legal Group bardzo słusznie – w takich okolicznościach unieważnienie umowy kredytu jest konieczne!!!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej