Kontynuujemy cykl opisujący zwycięstwa Frankowiczów z Bankiem Raiffeisen. Tym razem, w wyroku z 18 maja 2020 r., Sąd Okręgowy w Warszawie odfrankowił umowę kredytu CHF.

Wyrok Sądu Okręgowego dotyczył umowy kredytu udzielonego przez Polbank EFG w 2008 r. Kredyt frankowy w kwocie 1,1 mln zł został przyznany na zakup mieszkania w Gdyni.

Według Banku, aktualne zadłużenie Frankowiczów – pomimo regularnego opłacania rat – wynosi 1,8 mln zł.

 Wyrok Sądu: odfrankowienie umowy i zwrot nadpłaty

Sąd potwierdził, iż umowa kredytu zawiera nieuczciwe postanowienia indeksacyjne. Ustalił również, że umowa jest ważna i dlatego Sąd dokonał jej odfrankowienia. W wyniku odfrankowienia, saldo kredytu w złotówkach zmniejszyło się do kwoty ok. 930 tys. zł.

Po wyroku Sądu, Frankowicze nadal spłacają kredyt. Jest to jednak kredyt złotówkowy, oprocentowany jak kredyt CHF – czyli LIBOR oraz marża banku.

Na rzecz Frankowiczów, Sąd zasądził od Banku zwrot nadpłaty kredytu w wysokości ok. 300 tys zł. W zakresie ustalenia wysokości nadpłaty, Sąd oparł się na opinii biegłego sądowego.

Po uwzględnieniu nadpłaty, saldo kredytu zostało obniżone do kwoty 630 tys zł. Mając na uwadze aktualnie podawane przez Bank zadłużenie Frankowiczów, na poziomie 1,8 mln zł – w wyniku wyroku sądowego zadłużenie kredytobiorcy spadło aż o prawie 66 proc.!

Wnioski

Kredyty CHF udzielane prze Polbank zawierają niedozwolone klauzule umowne i mogą być odfrankowione!

Nie można czekać, trzeba działać i składać pozwy do Sądu!

Szołajski Legal Group pomaga Frankowiczom w sporach z Bankami. Dowiesz się więcej na naszym portalu www.frankowiczudzialaj.pl.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej