Korzystna Opinia Rzecznika Finansowego w sprawie WIBOR

Rzecznik Finansowy wydał korzystną opinię dotyczącą analizy umowy kredytowej oprocentowanej wskaźnikiem WIBOR na wniosek klienta VeloBanku (dawnego Getin Banku). Według tego stanowiska „wskaźnik opracowywano na zasadzie samoregulacji, czyli poza kontrolą czy nadzorem”.

Tym samym, ponieważ wysokość oprocentowania analizowanej umowy kredytowej zależała wyłącznie od banku, to klauzule dotyczące tej kwestii należy uznać za niedozwolone. W ocenie Rzecznika Finansowego „klauzule oprocentowania funkcjonujące w umowie jej klienta sformułowane zostały w sposób blankietowy, niejasny i nieprecyzyjny”.

Jak wskazał Rzecznik, „ustalanie oprocentowania następuje według reguł, które nie są znane kredytobiorcom, a powinny być”.

Stanowisko rzecznika ważne przy sprawach WIBORowych

Według stanu na koniec 2023 r. sporów sądowych złotówkowiczów pozywających banki o WIBOR było 588, zaś na koniec stycznia 2024 r. już 745. Oznacza to, że rośnie liczba spraw dotyczących WIBORu i coraz więcej niezadowolonych kredytobiorców złotówkowych podejmuje działania na drodze sądowej.

Sąd, który będzie rozstrzygał spór pomiędzy kredytobiorcą złotówkowym, a bankiem powinien ustosunkować się do argumentów Rzecznika Finansowego w uzasadnieniu orzeczenia.

Warto nadmienić, że bank odmówił komentarza do opinii Rzecznika Finansowego.

Podsumowanie

Pozytywna opinia Rzecznika Finansowego dotycząca umowy kredytowej oprocentowanej WIBORem daje nadzieję jeszcze niezdecydowanym kredytobiorcom złotówkowym. Złożenie pozwu o WIBOR powinni rozważyć kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, których raty wzrosły wraz z podwyższaniem stóp procentowych i tym samym skokiem wskaźnika WIBOR.

Nawet 2 mln posiadaczy kredytów hipotecznych, których raty rosną w szybkim tempie może zacząć działać w swojej sprawie. Warto podkreślić, że zanim wkroczy się na ścieżkę sądową niezbędna jest rzeczowa analiza umowy zawartej z bankiem. Dzięki temu świadomy kredytobiorca złotówkowy może prawidłowo przygotować się do walki z bankiem na drodze sądowej zakończonej korzystnym wyrokiem stwierdzającym nieważność umowy kredytowej w zakresie stawki WIBOR.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank