Po raz kolejny nasi Klienci wygrywają z Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny 28 lutego 2024 r. orzekł, że umowa zawarta w lipcu 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z Warszawy jest nieważna.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego z EFG Eurobank Ergasias S.A., którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International AG na kwotę 350.000 PLN na okres 420 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 21 kwietnia 2023 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 23 maja 2023 r., zaś replikę w imieniu Frankowiczów złożyliśmy  4 lipca 2023 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 28 lutego 2024 r., na której Sąd przesłuchał Frankowiczów, natomiast nie było dowodu z opinii biegłego. Podczas rozprawy sędzia szczegółowo przepytała oboje Frankowiczów, potwierdzając ich status konsumenta. Natomiast pełnomocnik banku nie zadawał żadnych pytań Frankowiczom.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że umowa ma klauzule abuzywne i po ich wykreśleniu nie można utrzymać umowy. Strony muszą rozliczyć się z umowy jak przy bezpodstawnym wzbogaceniu poprzez wzajemne potrącenie świadczeń – zwrotu kredytu ze zwrotem rat.

Warto podkreślić, że od złożenia pozwu do wydania wyroku minęło zaledwie 10 miesięcy.

Wnioski

Statystyki sądowe dowodzą, że Frankowicze masowo wygrywają z Raiffeisen Bankiem. Dlatego nie ma na co czekać i trzeba działać i pozywać banki.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów frankowych i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych