Po raz kolejny wygrywamy z Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny, 4 stycznia 2024 r. orzekł, że umowa zawarta we wrześniu 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z/s w Warszawie jest nieważna.

Klienci Szołajski Legal Group zawarli umowę kredytu hipotecznego z EFG Eurobank Ergasias, którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International AG na kwotę 186.000 PLN na okres 264 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 19 marca 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 5 sierpnia 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 14 grudnia 2023 r. – na której Sąd przesłuchał Frankowiczów, natomiast świadek był przesłuchiwany na piśmie. Ponadto Sąd w sprawie dopuścił dowód z opinii biegłego, który potwierdził założenia liczbowe i stanowisko frankowiczów, że ryzyka wynikające z umowy były przeniesione wyłącznie na konsumentów.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że zasądził odsetki od dnia doręczenia pozwu, zgodnie z aktualnym orzecznictwem europejskim i podobnie zgodnie z orzecznictwem TSUE nie uwzględnił zgłoszonego przez pozwany bank zarzutu zatrzymania.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa naszych Klientów ustalił 4 stycznia 2024 r. unieważnienie umowy kredytu hipotecznego zawartej we wrześniu 2008 roku między Frankowiczami a EFG Eurobank Ergasias S.A., będącym poprzednikiem prawnym Raiffeisen Bank International AG.

Sąd zasądził od banku Raiffeisen Bank International AG na rzecz Frankowiczów kwotę 166.248,98 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 9 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd określił, że koszty sądowe w całości należą się Frankowiczom i z tego tytułu zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 24.867,60 zł, czyli Sąd przyznał podwójne koszty zastępstwa procesowego.

Wnioski

Statystyki sądowe dowodzą, że Frankowicze masowo wygrywają z Raiffeisen Bankiem. Dlatego nie ma na co czekać i trzeba działać i pozywać banki. 

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów frankowych i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami. 

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej