Czy warto złożyć pozew zbiorowy w sprawie o WIBOR?

Najwięcej osób w Polsce posiada kredyty złotówkowe o WIBOR 3M i 6M, zaś nieco mniej kredytobiorców – WIBOR 1R. Dlatego też niektórzy złotówkowicze zastanawiają się nad złożeniem pozwu zbiorowego WIBOR. Czy jest to jednak skuteczne rozwiązanie problemu?

Pozew zbiorowy musi spełniać szereg wymogów formalnych

  1. Pozew zbiorowy WIBOR powinien obejmować minimalnie 10 osób, które posiadają roszczenia tego samego rodzaju.
  2. Sprawa wszystkich kredytobiorców złotówkowych powinna się opierać na tej samej podstawie faktycznej. A trzeba mieć na uwadze, że umowy kredytów złotówkowych były podpisywane w różnym czasie, dlatego też mogą się między sobą różnić stosownymi zapisami.
  3. Czas trwania procesu zbiorowego jest wielokrotnie dłuższy od czasu trwania procesu indywidualnego.

Warto podkreślić, że pozwy zbiorowe nie sprawdziły się w Polsce, a przeciągające się procesy zbiorowe zachęcają do składania pozwów indywidualnych.

Możliwe skutki pozwu zbiorowego w sprawie kredytów opartych o WIBOR

Pierwszą możliwością jest usunięcie WIBORu i redukcja oprocentowania, gdzie z umowy zostaną usunięte zapisy dotyczące części oprocentowania kredytu opartego o WIBOR przy pozostawieniu oprocentowania opartego na marży banku . Przy takim wyroku kredytobiorca zyskuje stałe oprocentowanie kredytu.

Drugą opcją jest unieważnienie Umowy kredytu, w tym przypadku umowa kredytowa zostanie anulowana, kredytobiorca złotówkowy wraz z bankiem zostaną zobligowani do wzajemnego zwrotu świadczeń. Ostatnie rozwiązanie jest bardziej korzystne dla tych kredytobiorców złotówkowych.

Podsumowanie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej pozwu WIBOR warto skonsultować się z profesjonalną kancelarią prawną, która specjalizuje się w sprawach kredytów złotówkowych. Warto skorzystać z bezpłatnej analizy kredytu złotówkowego i wybrać najlepszą indywidualną opcję. 

Nie warto jednak decydować się na pozew zbiorowy, bo znacznie wydłuża to uzyskanie korzystnego wyroku, w porównaniu do pozwu indywidualnego, który jest szybszy.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Aktywnie wspieramy kredytobiorców złotówkowych i regularnie monitorujemy aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach umów kredytowych, w których znajdują się postanowienia wprowadzające do umowy wskaźnik WIBOR.

 Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank