Dotychczasowe zabezpieczenia w sprawie WIBOR nie były Postanowieniami prawomocnymi. Dla przypomnienia – 3 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny wydał pierwsze w kraju postanowienie w postępowaniu zabezpieczającym powództwo, na mocy którego z umowy kredytowej został usunięty WIBOR (sygn. akt I Co 556/22).

Natomiast pierwsze prawomocne orzeczenie o zabezpieczenie to postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu z 22 czerwca 2023 r. (sygn. akt V Cz 9/23/8).

Sąd Rejonowy w Poznaniu oddalił zażalenie banku i tym samym przychylił się do wniosku konsumenta o zabezpieczenie poprzez usunięcie wskaźnika WIBOR z umowy kredytu złotowego na czas trwania procesu. Decyzja Sądu oznacza, że kredytobiorca złotowy będzie spłacał raty kredytu z oprocentowaniem opartym wyłącznie na marży banku. W tym czasie Santander Bank nie ma prawa wypowiedzieć kredytobiorcy umowy oraz nie ma prawa zgłosić kredytobiorcy do BIK. Dodatkowo Bank został zobowiązany do przygotowania i przedstawienia nowego harmonogramu spłat w ciągu jednego miesiąca.

To niewątpliwie bezprecedensowe orzeczenie, które daje nadzieję na przełom w sprawach dotyczących kredytów złotowych. Jest ono przełomowe dla wszystkich kredytobiorców złotowych zmagających się z wysokimi ratami kredytu.

Podsumowanie

Według analityków rynkowych koszt „wykreślenia WIBOR” z wszystkich kredytów złotowych mieszkaniowych wyceniono na 84 mld zł. Nawet 2 mln posiadaczy kredytów hipotecznych, których raty rosną w szybkim tempie może zacząć działać w swojej sprawie.

Kolejne pozwy o WIBOR spływają do sądów, dając nadzieję kredytobiorcom złotowym na korzystne rozstrzygnięcie na drodze sądowej.

Kancelaria Szołajski Legal Group aktywnie wspiera kredytobiorców złotówkowych i monitoruje aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach umów kredytowych, w których znajdują się postanowienia wprowadzające do umowy wskaźnik WIBOR. Jeżeli masz kredyt złotówkowy, wyślij swoją umowę kredytu do bezpłatnej weryfikacji i uzyskaj Kredyt bez WIBOR! Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej