Wyrok uwzględniający apelację Frankowiczów w sprawie przeciwko Bankowi Millennium wydał 17 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, które były zawarte w 2005 r. Wartość udzielonych kredytów przekraczała 650 tys. zł.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny (sygn. akt I ACa 831/18) uwzględnił w całości apelację kredytobiorców i uznał, że wskazane umowy są nieważne.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach i zasądził na rzecz powodów dochodzoną pozwem kwotę ponad 58 tys. zł z odsetkami od czerwca 2016 r. wraz z kosztami postępowania.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego obie umowy kredytu zawierały nieuczciwe klauzule indeksacyjne, które winny zostać wyeliminowane. Jak jednak wskazał Sąd, po wykreśleniu klauzul indeksacyjnych dalsze utrzymanie umów zawartych przez strony nie jest możliwe. Zatem konieczne jest stwierdzenie nieważności całych umów kredytu.

Pozew złożyli Frankowicze w czerwcu 2016 r. Po wyrokach sądów dwóch instancji sprawa jest prawomocna.

Wnioski

Frankowiczu, nie warto zwlekać, trzeba składać pozwy do Sądów, dlatego www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group wspiera Frankowiczów i prowadzi sprawy sądowe dla swoich klientów. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium