W wyroku z 3 kwietnia 2020 r. (ogłoszenie orzeczenia) Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 22/19) oddalił apelację Getin Noble Bank od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. Akt XXV C 690/17), 26 września 2018 r. unieważnił umowę kredytu frankowego indeksowanego do franka szwajcarskiego udzielonego przez Noble Bank S.A. oddział specjalistyczny METROBANK.

Jak ustalił w 2018 r. Sąd Okręgowy, umowa o kredyt hipoteczny zawarta 23 maja 2007 r. jest nieważna! Z takiej nieważnej umowy nie wynikają prawa i obowiązki Frankowiczów oraz Banku.

Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził, że w związku z takim wyrokiem Frankowicze nie mają już obowiązku płatności rat kredytu bez obawy wystąpienia z roszczeniami przez Bank.

Z tą argumentacją nie zgodził się Bank i złożył apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Tymczasem Sąd Apelacyjny całkowicie zgodził się z argumentacją Sądu I instancji. Potwierdził, że umowa kredytu jest nieważna, a apelacja Banku nie zasługuje na uwzględnienie.

Wnioski

Sądy stoją na stanowisku, iż kredyty frankowe były udzielane z naruszeniem prawa. Wyrok z 3 kwietnia 2020 r. potwierdza nieważność takich umów!

Nie ma na co czekać, trzeba działać i składać pozwy do Sądu. Pomimo epidemii sądy działają i rozstrzygają korzystnie dla Frankowiczów!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych