Frankowicze są zaniepokojeni prognozowanym kursem franka szwajcarskiego w 2023 r. Kurs tej waluty wciąż jest bardzo wysoki, co oznacza stale rosnące raty kredytu frankowego. Zatem jakie są przewidywania na kolejny rok dla kredytobiorców frankowych?

Niestabilna sytuacja geopolityczna i ekonomiczna oraz dwucyfrowa inflacja to czynniki, które mogą być impulsem do działania dla kredytobiorców frankowych. Spodziewana jest kolejna lawina pozwów frankowych w polskich sądach. Według prognoz w połowie przyszłego roku może toczyć się nawet 135 tys. postępowań o unieważnienie czy odfrankowienie kredytów.

Banki przegrywają w sądach

Każde zdarzenie w gospodarce światowej wpływa na wysokość kursu CHF. Wybuch wojny na Ukrainie spowodował znaczny wzrost kursów walut takich jak dolar, euro czy frank szwajcarski. Zaledwie parę dni po ogłoszeniu wojny kurs CHF osiągnął już 4,95 zł. Ponadto nadchodzi kryzys energetyczny, który również ma wpływ na wszystkie gałęzie gospodarki. Według analityków rynkowych kurs CHF może przekroczyć granicę 5 zł.

Także banki, które udzielały kredytów frankowych są zainteresowane dalszym kursem CHF. Jak wiadomo banki przegrywają w polskich sądach, w związku z tym są zobligowane do oddania pieniędzy na poczet wygranych Frankowiczów.

Dane statyczne, czyli ponad 98 proc. wygranych spraw sądowych Frankowiczów z bankami, oddziaływają mobilizująco na jeszcze niezdecydowanych czy obawiających się przewlekłego procesu. Prawomocne wyroki sądowe są do osiągnięcia nawet w 1,5 roku. Podkreślmy jeszcze raz, że według prognoz, w połowie przyszłego roku może toczyć się nawet 135 tysięcy postępowań w sprawach kredytów frankowych w polskich sądach.

Oczekujemy prokonsumenckiego wyroku TSUE

Wreszcie oczekujemy wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z Luksemburga (TSUE), który prawdopodobnie będzie prokonsumencki. Wyrok w polskiej sprawie C-520/21 dotyczącej prawa stron w tym Banków do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału ma zapaść wiosną 2023 r.

Jeżeli wyrok okaże się korzystny, to sądy polskie zostaną zalane kolejną lawiną pozwów frankowych, gdyż banki stracą instrument straszaka do powstrzymywania kredytobiorców frankowych przed walką sądową.

Frankowiczu działaj!

Na razie kredytobiorcy frankowi zakwestionowali zaledwie 15 proc. wszystkich umów frankowych. Jednak coraz więcej kredytobiorców przekonuje się, że najlepszym sposobem ratowania się przed rosnącym kursem CHF jest pozwanie banku i dążenie do unieważnienia umowy. Według szacunkowych danych łączna ilość wciąż spłacanych kredytów frankowych to nawet 500 tysięcy.

Ważnym krokiem jest wybór wyspecjalizowanej kancelarii w sprawach kredytów frankowych, która gwarantuje pomoc profesjonalnego pełnomocnika do konkretnej sprawy. Sprawdzona kancelaria frankowa ma wypracowaną strategię procesową opartą na wieloletnim doświadczeniu, co wpływa na czas trwania całego postępowania.

Prawidłowo sporządzony, dobry pozew sądowy jest gwarantem sukcesu w walce z bankiem! Zatem inwestycja w profesjonalną kancelarię prawną zwiększa szanse na pozbycie się raz na zawsze toksycznego kredytu frankowego.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga swoim klientom.

Podsumowanie

Jest wiele negatywnych czynników, które powinny skłonić w 2023 roku jeszcze niezdecydowanych Frankowiczów do podjęcia słusznej decyzji o pozwaniu banku, dążeniu do unieważnienia umowy kredytowej i ostateczne pozbyciu się toksycznego zobowiązania finansowego. Należą do nich: rekordowa inflacja, wzrost stóp procentowych, wzrost cen i kosztów życia, wysoki kurs franka, podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii, które bezpośrednio wpłyną na rosnące raty kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, skontaktuj się z nami! Kancelaria Szołajski Legal Group posiada duże doświadczenie i wiele sukcesów w pomocy Frankowiczom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej