Prognozy na pozew WIBOR w 2024 roku

Coraz więcej osób uwikłanych w kredyty hipoteczne oparte na zmiennej stopie procentowej zależnej od wskaźnika WIBOR jest pokrzywdzonych przez banki. Z tego powodu w sądach przybywa spraw wytaczanych przez kredytobiorców posiadających kredyt w złotówkach.

Dla przypomnienia kredyty z oprocentowaniem zmiennym składają się z marży, która jest stała oraz ze stawki WIBOR. Podwyżki stóp procentowych wpłynęły na wzrost wskaźnika WIBOR, a w konsekwencji na raty kredytowe kredytobiorców złotówkowych. 

W przypadku wzrostu stawki WIBOR całe ryzyko ciąży wyłącznie na kredytobiorcy! Bank nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji.

Czy warto złożyć do sądu pozew WIBOR?

Kredytobiorca złotówkowy, który podejmie decyzję o złożeniu pozwu WIBOR do sądu może sporo zaoszczędzić:

  1. może dążyć do unieważnienia umowy kredytu i rozliczenia się wyłącznie do wysokości otrzymanego kapitału, lub
  2. może wnosić o usunięcie samego WIBORu z umowy i obniżenia wysokości rat.

Uzyskanie korzystnego wyroku może prowadzić do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości oraz całkowitego rozliczenia kredytu.

Co warto zrobić przed złożeniem pozwu WIBOR?

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o złożeniu pozwu do sądu warto przeprowadzić dokładną analizę umowy kredytowej, aby zweryfikować ją pod kątem postanowień niedozwolonych.

Warto sprawdzić, czy bank wywiązał się z obowiązku informacyjnego i czy przedstawił symulację wzrostu rat w przypadku podniesienia oprocentowania.

Warto wybrać profesjonalną kancelarię prawną, która ma doświadczenie w sprawach sądowych z bankami. Kancelarię posiadającą opracowaną strategię procesową, która przyczyni się do uzyskania korzystnego wyroku.

Podsumowanie

Złożenie pozwu o WIBOR powinni rozważyć kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, których raty wzrosły wraz z podwyższaniem stóp procentowych i tym samym skokiem wskaźnika WIBOR.

Świadomy kredytobiorca złotówkowy powinien dobrze przygotować się do walki z bankiem na drodze sądowej, bo dzięki temu zakończy się ona korzystnym wyrokiem stwierdzającym nieważność umowy kredytowej w zakresie stawki WIBOR.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Zapraszamy do kontaktu.

 

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium