Zwolnienie ze składek ZUS było jednym z najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców rozwiązań Tarczy Antykryzysowej. Obowiązywało ono przez 3 miesiące – do czerwca 2020 r. Wśród innych korzystnych propozycji pomocowych dla biznesu wspomnieć należy dopłaty do wynagrodzeń oraz świadczenie postojowe. To wsparcie pomogło wielu przedsiębiorcom utrzymać miejsca pracy i przetrwać kryzys finansowy spowodowany COVID- 19.

Są jednak branże, które nadal istotnie odczuwają skutki epidemii koronawirusa i wciąż potrzebują tego wsparcia, to branże: turystyczna, eventowa oraz branża przewozów osobowych. Szczególna pomoc powinna być skierowana do branży turystycznej i usług z nią powiązanych, od hotelarstwa, przez transport, na gastronomii kończąc.

Propozycja Rządu: kolejne trzy miesiące zwolnień i dopłat

Rząd przygotowuje rozporządzenie, które wprowadzi kolejny trzymiesięczny okres zwolnienia ze składek ZUS, możliwości uzyskania dopłaty do wynagrodzeń oraz świadczenia postojowego.

Powyższe ulgi i dopłaty mają obowiązywać wstecznie od 1 lipca 2020 r. Jednak wprowadzenie wskazanych rozwiązań wymaga uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Uzyskanie szybkiej zgody KE pozwoli na wejście w życie proponowanego pakietu od początku sierpnia.

Rozporządzenie wprowadzające nowe rozwiązania musi szczegółowo określać, jakich branż będzie dotyczyć – będą one wskazane na podstawie tzw. PKD czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Wnioski

Jako Kancelaria Szołajski Legal Group od marca informujemy o sposobach radzenia sobie przedsiębiorców z kryzysem COVID-19. Opisujemy także rozwiązania wynikające z Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej. Przez cały czas trwającej epidemii pomagamy przedsiębiorcom w podejmowaniu korzystnych rozwiązań dla zagrożonego kryzysem biznesu.

Nadal wiele branż potrzebuje pomocy państwa, dlatego wydłużanie dobrych rozwiązań Tarczy na kolejne miesiące przyjmujemy z satysfakcją.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium