Rozpoczynamy kolejny cykl artykułów. Tym razem będziemy opisywać prawomocne wyroki, w których Getin Noble Bank przegrywa z Frankowiczami.

Przedstawimy nowe i aktualne wyroki sądów, wskazując na linię orzeczniczą kształtującą się wobec umów o kredyt frankowy udzielanych przez Getin Noble Bank i ich poprzedników prawnych.

Spraw sądowych dotyczących odfrankowienia lub unieważnienia przybywa z każdym dniem. Warto wiedzieć, jakie rozstrzygnięcia zapadają w sądach.

Tym z Państwa, którzy jeszcze rozważają czy warto wystąpić na drogę sądową przeciwko Bankowi, przypominamy, że trzeba działać! Więcej informacji na www.FrankowiczuDzialaj.pl

Zachęcam do lektury kolejnych artykułów i obejrzenia vlogów…

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium