Kolejny bank przegrywa z Frankowiczami, zatem rozpoczynamy nowy cykl artykułów – unieważnienia lub odfrankowienia umów kredytów CHF udzielonych przez Raiffeisen Bank (obecnie Raiffeisen Bank International Oddział w Polsce).

Sąd Okręgowy w Warszawie, 18 czerwca 2020 r. stwierdził nieważność umowy kredytu frankowego denominowanego udzielonego przez Polbank EFG (sygn. akt XXV C 273/20). Rzeczona umowę Frankowicze zawarli w 2006 r.

Szczegóły wyroku

Po pierwszej rozprawie, podczas której Sąd Okręgowy w Warszawie przesłuchał Frankowiczów, Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu!

Na rzecz Frankowiczów, Sąd zasądził zwrot ponad 70 tys. zł nadwyżki nad kwotę udzielonego kredytu w złotych wraz z odsetkami.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy potwierdził, iż umowa kredytu denominowanego udzielonego przez Polbank EFG jest nieważna z powodu wprowadzenia do umowy klauzul przeliczeniowych.

Kwestionowane przez Sąd Okręgowy klauzule przeliczeniowe zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i nietransparentny, a zatem są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów.

Dodatkowo Sąd Okręgowy potwierdził, iż klauzule przeliczeniowe mają bezpośredni wpływ na główne świadczenie, a usunięcie tych klauzul skutkuje nieważnością całej umowy kredytu.

Wnioski

Sąd Okręgowy ponownie potwierdził, iż umowa kredytu frankowego denominowanego udzielonego przez Polbank EFG jest nieważna!

W opisywanej sprawie Sąd Okręgowy przeprowadził tylko jedną rozprawę, na której przesłuchał Frankowiczów i wydał wyrok!

Klauzule przeliczeniowe zawarte w umowie kredytu frankowego denominowanego udzielonego przez Polbank EFG są niedozwolone!

Zatem zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl! Frankowiczu, złóż pozew przeciwko Bankowi, a my Ci w tym pomożemy! Szołajski Legal Group aktywnie pomaga Frankowiczom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej