W ostatnim artykule (https://szolajski.com/restrukturyzacja-na-wypadek-niewyplacalnosci-konsekwencje-epidemii-cz-1/), przedsiębiorcom dotkniętym poważniejszymi problemami w związku z pandemią koronawirusa, proponowaliśmy przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Przypominamy raz jeszcze, że podczas restrukturyzacji najważniejsze jest otwarcie postępowania w odpowiednim momencie oraz dokonanie wyboru właściwej procedury.

Po opisaniu postępowania o zatwierdzeniu układu (tutaj), dziś proponujemy kolejny, bardziej sformalizowany rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, jakim jest przyspieszone postępowanie układowe.

Czym jest przyspieszone postępowanie układowe?

W postępowaniu układowym, porozumienie z wierzycielami jest zawierane w uproszczonym trybiew krótkim terminie – około 2-3 miesięcy. Postępowanie takie można wszcząć, jeżeli suma wierzytelności spornych między dłużnikiem a wierzycielami nie przekracza 15 % sumy wierzytelności.

Jednakże zadłużony przedsiębiorca nie może samodzielnie wybrać nadzorcy sądowego! Ponadto dłużnik nie ma prawa samodzielnie zbierać głosów od wierzycieli.

To Sąd wyznacza niezależnego nadzorcę sądowego, który kontroluje działania dłużnika, a w szczególności składane przez niego propozycje układowe. Plan restrukturyzacyjny sporządza wybrany przez Sąd doradca restrukturyzacyjny.

Warto podkreślić, iż przyśpieszone postępowanie układowe powoduje zawieszenie postępowań egzekucyjnych wobec dłużnika, a dokonane zajęcia rachunków bankowych mogą być uchylone przez sędziego-komisarza.

Dlatego też takie postępowanie restrukturyzacyjne zalecane jest dłużnikom, którzy chcą się ochronić przed prowadzoną egzekucją.

Wnioski

Każde postępowanie restrukturyzacyjne może prowadzić do kontynuacji działalności i uchronić przed jej upadłością. W związku z trudnościami wynikającymi z pandemii koronawirusa warto rozważyć przyspieszone postępowanie układowe.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej