Rewolucja w notowaniach: stawki WIRON wyższe niż WIBOR!

W ostatnim czasie nastąpiła rewolucja w notowaniach wskaźników referencyjnych, będących podstawą do wyznaczania kosztów kredytów złotowych dla konsumentów.

Od początku tego roku, czyli od wejścia w życie nowego wskaźnika WIRON do obrotu, był on wyraźnie niższy niż stary, wciąż obowiązujący indeks WIBOR. Aktualnie WIBOR 6M sięga – 5,95 %, a WIRON 6M – 6,044 %. Podobnie jest z indeksami trzymiesięcznymi, obecnie WIRON 3M jest o 0,14 % wyższy niż WIBOR 3M.

Dla przypomnienia proces zastępowania WIBORu przez WIRON już się rozpoczął w styczniu 2023 r. i ma zakończyć się 1 stycznia 2025 r., kiedy banki zaprzestaną stosowania WIBORu.

WIBOR i WIRON. Co to jest?

WIBOR to wskaźnik referencyjny, który jest używany przez banki przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych, ale także gotówkowych i innych. Oparty jest na transakcjach między bankami, a także na przewidywaniach analityków.

WIRON to wskaźnik referencyjny, który oparty jest wyłącznie na transakcjach jednodniowych (dokładnie overnight), zawieranych między instytucjami finansowymi, a także między bankami i przedsiębiorstwami.

Dlaczego WIRON jest wyższy od WIBOR?

Według ekspertów bezpośrednią przyczyną odwrócenia dotychczasowego trendu jest sama konstrukcja stawek referencyjnych oraz to, jak one reagują na zmiany stóp procentowych.

Gdy Rada Polityki Pieniężnej zaczyna cykl luzowania i cięcia stopy procentowej to w efekcie WIBOR spada szybciej niż WIRON. Odwrotnie, gdy RPP zacieśnia politykę pieniężną , WIBOR rośnie szybciej i jest wyższy niż WIRON.

Warto przypomnieć obietnice premiera, który wprowadzając reformę zapewniał, że jest to sposób na obniżenie kosztów kredytów, szczególnie tych mieszkaniowych. Kredyty miały być tańsze, a nowy WIRON znacząco niższy niż stary WIBOR.

Każdy kredytobiorca złotowy zastanawia się, co będzie dalej? Zdaniem ekspertów jeśli obniżki stóp procentowych będą nadal trwały, to WIBOR może się kształtować nadal poniżej WIRON. W momencie gdy stopy procentowe się ustabilizują, to stawki WIBOR mogą być niższe niż WIRON.

Wnioski

Chcąc zapewnić sobie obniżoną ratę w kredycie złotówkowym, konieczne jest złożenie pozwu do sądu. Wygrana w sądzie spowoduje wykreślenie z umowy zapisów w zakresie stawki WIBOR. W ten sposób łączna kwota do zapłaty – tym samym pojedyncza rata za każdy miesiąc – ulega znaczącemu zmniejszeniu.

Warto też złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia, aby w trakcie trwającego postępowania sądowego opłacać znacznie niższe raty.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów złotówkowych i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej