Roszczenie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 231 § 2 k.c.) nie ulega przedawnieniu. Uchwałę taką wydał Sąd Najwyższy 16 maja 2019 r.

Spór właściciela gruntu i Polskiej Spółki Gazownictwa

Spór rozstrzygany przedmiotową uchwałą dotyczył roszczenia właściciela, przez którego grunt biegł gazociąg wysokiego ciśnienia. Właściciel gruntu wystąpił do Sądu o zobowiązanie Polskiej Spółki Gazownictwa do wykupu gruntu, albowiem stał się on bezużyteczny dla zabudowy.

Polska Spółka Gazownictwa nie zgodziła się na wykup podnosząc że roszczenie majątkowe właściciela gruntu przedawniło się po dziesięciu latach od wybudowania gazociągu.

Sąd Okręgowy w Słupsku uwzględnił powództwo właściciela gruntu stwierdzając, że nie ma przedawnienia, a gdyby nawet było, to skorzystanie z niego przez Spółkę byłoby nadużyciem prawa.

Rozpatrując apelację Spółki, Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał, że kwestia przedawnienia budzi uzasadnione wątpliwości i zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego.

Uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy potwierdził, że roszczenie właściciela o wykup gruntu, na którym wzniesiono droższe od niego urządzenia, nie przedawnia się.

W ten sposób Sąd Najwyższy wzmocnił ochronę właścicieli gruntów. Zdaniem Sądu, przesłanki skorzystania z takiego roszczenia mogą pojawić się po pewnym czasie. Gdyby prawo to się przedawniało, traciłby właściciel.

Wnioski

Zdaniem Szołajski Legal Group, dla wielu właścicieli nieruchomości uchwała Sadu Najwyższego otwiera możliwość dochodzenia roszczenia o wykup. Prawo to wynika z braku przedawnienia roszczeń.

Dzięki uchwale nie będzie nadużywany zarzut przedawnienia przez podmioty, które wzniosły urządzenia droższe od wartości gruntu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium