Kolejny wyrok o nieważności umowy kredytu Nordea Habitat wydał Sąd Okręgowy we Wrocławiu 20 grudnia 2019 r.! Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego udzielonego w 2007 r. przez Nordea Bank (obecnie PKO BP S.A.) w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość 86.193,50 franków szwajcarskich.

Sąd: niedookreślona kwota kredytu

Sąd Okręgowy potwierdził nieważność umowy, ponieważ kwota kredytu była niedookreślona i nieokreślona już w dniu zawarcia umowy! Ponadto umowa kredytu była zawarta na wzorze umowy przygotowanym przez Bank i Frankowicz nie miał możliwości jej negocjacji.

W ocenie Sądu Okręgowego abuzywne – rażąco sprzeczne z interesem konsumenta oraz sprzeczne z dobrymi obyczajami są postanowienia umowy kredytu dotyczące:

  1. posługiwania się przez Bank kursami kupna/sprzedaży CHF ustalanymi jednostronnie przez Bank, pochodzącymi z tabeli kursów Banku;
  2. posługiwania się przez Bank różnymi kursami CHF dla przeliczeń wypłaty kredytu przez Bank i dla przeliczeń spłaty kredytu przez Frankowicza.

W związku z powyższym Sąd Okręgowy we Wrocławiu stwierdził jednoznacznie, iż po wyeliminowaniu z umowy postanowień abuzywnych konieczne było unieważnienie umowy kredytu.

Warto podkreślić, że w tej sprawie z powództwem wystąpił Bank, bo Frankowicz z uwagi na swoją trudną sytuację materialną nie był w stanie dalej regulować rat kredytu.

Sąd dopuścił w sprawie opinię biegłego sądowego potwierdzającą, że na dzień zaprzestania spłacania rat kredytu Frankowicz spłacił całą kwotę udzielonego kredytu.

Wnioski

Umowy kredytu CHF udzielanego przez Nordea Bank mogą być unieważnione lub odfrankowione, a aktualne orzecznictwo sądowe to potwierdza!

Frankowiczu nie czekaj, działaj i występuj do Sądu o unieważnienie Twojego kredytu CHF!

Szołajski Legal Group wspiera Frankowiczów w tym procesie!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej