Początek lata przyniósł nam kolejne korzystne dla Frankowiczów wyroki przeciwko umowom zawartym z Kredyt Bank i BZ WBK (obecnie Santander). Co ważne zarówno w przypadku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXV C 1060/17) z 30 lipca 2020 r., jak i wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu (sygn. akt XVIII C 2283/19) z 19 czerwca 2020 r., mówimy tu o całkowitym unieważnieniu umowy.

Co ważne, Powodem w sprawie warszawskiej był były pracownik Banku, w którym miał również kredyt frankowy. Pokazuje to, że nawet sami pracownicy nie mieli pełnej wiedzy na temat kredytów, które sprzedawali swoim klientom.

W przypadku sprawy z Poznania cieszy ekspresowy czas jej rozstrzygnięcia. Pomimo lockdownu spowodowanego koronawirusem, minęło zaledwie pół roku od wniesienia pozwu (grudzień 2019 r.) do wyroku (czerwiec 2020 r.)!

Sąd Okręgowy w Poznaniu nie miał wątpliwości, że zawarte w umowie klauzule dotyczące tabeli kursów banku są abuzywne, a ich usunięcie skutkuje unieważnieniem umowy. W rzeczonej sprawie Sąd nie widział potrzeby przesłuchiwania świadków Banku oraz przeprowadzania dowodu z opinii biegłego.

W konsekwencji Sąd w Poznaniu przychylił się w całości do roszczenia Kredytobiorcy i zasądził na jego rzecz całą żądaną kwotę (111 991,02 zł)!

Wnioski

Jak już kilkukrotnie powtarzaliśmy, orzecznictwo przeciwko Santander Bank Polska stabilizuje się, co znacznie przyspiesza orzekanie sądów. Doskonałym tego przykładem jest omawiany wyrok poznańskiego sądu.

Frankowiczu, nie czekaj – działaj!

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów udzielanych przez Kredyt Bank S.A. i BZ WBK. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej