Mamy dobrą wiadomość dla Frankowiczów obawiających się długotrwałego procesu sądowego! Obecnie sądy w Warszawie i we Wrocławiu sprawniej i szybciej wydają wyroki w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Co jeszcze ważniejsze, aż 98 proc. orzeczeń jest korzystnych dla kredytobiorców frankowych.

Najważniejszym czynnikiem prowadzącym do sukcesu w sporze z bankami jest wybór sprawdzonej i doświadczonej kancelarii specjalizującej się w sprawach kredytów frankowych. Trafna argumentacja pozwów przekonuje sędziów do coraz szybszego wydawania pozytywnych wyroków frankowych.

Pomocą jednolite orzecznictwo sądów i instytucje państwowe

Na tempo postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem wpływa jednolite orzecznictwo TSUE i SN o charakterze prokonsumenckim. Tym samym niezmienna od lat argumentacja banków, że umowy frankowe nie zawierają żadnych wad prawnych, nie przemawia do sędziów i nie ma wpływu na wydany wyrok.

Warto podkreślić, że również instytucje państwowe popierają kredytobiorców frankowych. Przykładem jest UOKiK, który wydaje decyzje o wpisaniu postanowień z umów frankowych poszczególnych banków w rejestrze klauzul abuzywnych. Wpisy te mają charakter prejudykatu w postępowaniach sądowych.

Na przestrzeni lat sędziowie zdobyli bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu kredytów frankowych. Zdecydowana większość z nich orzeka na korzyść Frankowiczów, uznając umowy frankowe za wadliwe.

Podsumowanie

Sądy w Warszawie i we Wrocławiu coraz sprawniej prowadzą procesy frankowe i szybciej wydają korzystne prawomocne wyroki. Zdarza się coraz częściej, że prawomocne wyroki zapadają w postępowaniu dwuinstancyjnym w ciągu 2 lat.

Warto zaznaczyć, że sukces Frankowicza w sporze z bankiem zależy przede wszystkim od wyboru dobrej kancelarii frankowej. Kancelaria Szołajski Legal Group ma duże doświadczenie i liczne sukcesy w sprawach frankowych. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Warto rozważyć złożenie pozwu już teraz, to niewątpliwie najskuteczniejsza oraz najpewniejsza droga do uwolnienia się od kredytu frankowego. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium